Złamania kręgosłupa szyjnego lub kręgosłupa (złamany kręgosłup lub kręgosłup szyjny) ((Neck or Spine Fractures (Broken Neck or Spine))

Kręgosłup rozciąga się od podstawy czaszki do kości ogonowej. Składa się z 33 elementów kostnych (kręgów), które podtrzymują całe ciało. Kręgi chronią ponadto rdzeń kręgowy, swoisty pień układu nerwowego, przez który przesyłane są infromacje z mózgu do innych częsci organizmu. Załamana (fractured) kość w odcinku szyjnym czy innym kręgosłupa może mieć bardzo poważne konsekwencje. W niektórych wypadkach może prowadzić do paraliżu (paralysis) lub śmierci (death). Kluczowe znaczenie ma tu pomoc doraźna.

Usztywnić odcinek szyjny i uszkodzenia kręgosłupa (Spine Injuries)

Osoba z urazami szyi i kręgosłupa (spine injury) nie powinna się ruszać, ani być przemieszczana. Osoba poszkodowana powinna leżeć nieruchomo i czekać na przybycie zespołu ratowników. Pomocne może być delikatne podtrzymywanie głowy poszkodowanego obydwoma rękami do czasu przybycia pomocy. Jeśli poszkodowany jest w sytuacji zagrożenia i MUSI być przemieszczony:

 • Umiescić pod osobą poszkodowaną koc i ciągnąć go po podłożu.

 • Jeśli koc jest niedostępny, należy uchwycić poszkodowanego za barki. Głowę podpierać przedramionami. Następnie odciągnąć poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

Kiedy należy udać się na oddział ratunkowy

Gdy istnieje prawdopodobieństwo urazu szyi lub innego odcinka kręgosłupa (spine injury), należy natychmiast zadzwonić na pogotowie. Nie próbować transportować osoby poszkodowanej na własną rękę. Objawy mogą obejmować:

 • Utratę przytomności (unconsciousness)

 • Ostry ból w plecach lub szyii (severe back or neck pain)

 • Zasinienie i opuchliznę odcinka szyjnego lub innego (bruising and swelling over the neck or back)

 • Mrowienie lub utratę czucia w dłoniach lub stopach (tingling or loss of feeling in the hands or feet)

 • Utratę kontroli nad zwieraczami (loss of bowel or bladder function)

 • Utratę czucia i niemożność ruchu poniżej urazu (loss of feeling and movement below the level of injury)

Czego spodziewać się na oddziale ratunkowym

 • Zostaną Państwo przebadani i zapytani o okoliczności wystąpienia urazu (injury). Na czas badania mogą Państwo zostać umieszczeni na desce ortopedycznej, która unieruchomi ciało.

 • Na szyję może być założony kołnierz ortopedyczny.

 • Odcinek szyjny kręgosłupa i/lub inne odcinki mogą zostać prześwietlone (x-rayed).

 • Może być zastosowana tomografia komputerowa (computed tomography (CT))lub obrazowanie przy pomocy resonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging (MRI)). Metody te umożliwiają dokładne zobrazowanie struktur szyjnych oraz pozostałych odcinków kręgoslupa.

 • Aby zmiejszyć ból, mogą zostać podane leki.

Leczenie (treatment)

Celem leczenia (treatment) jest przywrócenie kręgosłupa szyjnego lub innego odcinka do prawidłowego położenia.

 • Niegroźne pęknięcie w odcinku szyjnym (minor neck fracture) lub w innym bez powikłań (simple spine fracture) można wyleczyć przy pomocy kołnierza ortopedycznego. Okres noszenia kołnierza może wynieść 6-8 tygodni, do zaleczenia urazu. Mogą Państwu być zalecone specjalne ćwiczenia podczas rekonwalescencji.

 • Poważne bądź rozległe złamania (fractures) często wymagają interwencji chirurgicznej (surgery). W takich wypadkach zostaną Państwo skierowani do specjalisty od układu kostnego (chirurg ortopeda) lub układu nerwowego(neurochirurg).

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

© 2000-2020 The StayWell Company, LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Te informacje nie mają zamiar pełnić roli profesjonalnej opieki lekarskiej. Zawsze zwróć uwagę na instrukcje lekarza.