Torbiel jajnika

Rysunek pokazujący przekrój macicy z jajowodami, szyjką macicy, jajnikami i torbielą jajnika.

Torbiele jajnika to woreczki wypełnione cieczą lub tkanka, która formuje się na lub wewnątrz jajników. Jajniki to dwa małe organy znajdujące się po obu stronach macicy. Są one częścią żeńskiego układu płciowego.

Torbiele jajnika występują często u kobiet, zwłaszcza w wieku rozrodczym. Są różne rodzaje torbieli. Większość z nich jest nieszkodliwa (łagodne) i ustępuje sama. Często nie wywołują żadnych objawów. Jeżeli objawy występują, mogą obejmować lekki ból lub ucisk w dolnej części brzucha.

Większe lub pękające torbiele mogą powodować silniejszy ból i objawy. W takich przypadkach może być konieczna hospitalizacja lub leczenie, takie jak operacja. Bardziej złożone lecenie może być również konieczne, gdy torbiel spowoduje skręcenie jajnika lub w przypadku podejrzenia, że torbiel może być nowotworowa. Należy jednak pamiętać, że większość torbieli nie jest nowotworowa.

Leczenie ogólne

  • Aby uśmierzyć ból, twój lekarz może zalecić stosowanie leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty. W razie potrzeby może zostać zapisany silniejszy lek przeciwbólowy.

  • W zależności od typu torbieli, którą masz, twój lekarz może zalecić stosowanie pigułek antykoncepcyjnych. Pomagają one skurczyć torbiel w określonych przypadkach. Mogą one również pomóc zapobiec tworzeniu się nowych torbieli. Jeżeli zostaną one zapisane, należy je stosować zgodnie z zaleceniami.

  • Twój lekarz może zalecić ci, abyś obserwowała swoje objawy przez pewien czas w celu sprawdzenia, czy ustępują lub nasilają się. Mogą być również zalecone regularne badania ultrasonograficzne. Dzięki nim można sprawdzić, czy torbiel znika lub rośnie.

Obserwacja

Badania kontrolne u swojego lekarza lub zgodnie z zaleceniami.

Kiedy szukać porady medycznej

Niezwłocznie zadzwoń do lekarza w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych:

  • Ból nasila się lub nie zaczyna ustępować pomimo leczenia w domu.

  • Gorączka wynosząca 100,4ºF (38ºC) lub wyższa, (lub gorączka wg wskazówek lekarza)

  • Nudności i wymioty

  • Słabość lub utrata przytomności

  • Nienaturalne krwawienie z pochwy

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

© 2000-2020 The StayWell Company, LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Te informacje nie mają zamiar pełnić roli profesjonalnej opieki lekarskiej. Zawsze zwróć uwagę na instrukcje lekarza.