Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Khó Thở -Hơi Thở Ngắn [Dyspnea-Shortness Of Breath]

Hơi th ở ngắn (Shortness of Breath) [còn đư ợc gọi là "Khó thở" ("Dyspnea")] là cảm giác mà quý vị khó thở hoặc không thể hít đ ủ không khí.

Khó thở có thể gây nên do nhiều bệ nh khác nhau như :

 • C ơ n suyễn cấp tính

 • Khi bệnh tràn khí tệ h ơ n (emphysema) (còn đư ợc gọi là “bệnh nghẽn phổi mãn tính” ("COPD")] – một bệnh phổi gây nên do hút thuốc lá

 • Một cục chặn bằng dịch nhầy (mucus plug) làm nghẽn một đ ư ờng thở lớn trong phổi – đi ều này có thể xẩy ra với bệnh tràn khí hoặc viêm phế quản mãn tính (chronic bronchitis)

 • Suy Tim Sung Huyết ("CHF") – khi mộ t cơ tim yếu nó làm cho chất dị ch dư th ừa tích tụ lại trong phổi

 • C ơ n hoảng sợ, lo lắng – sợ hãi có thể gây nên sự thở nhanh ["chứng thở gấp" (“hyperventilation”)]

 • Viêm phổi (Pneumonia) – nhiễm trùng mô phổi

 • Tiếp xúc vớ i khói đ ộc hoặc khói

 • Nghẽn mạch phổi (cụ c máu đông ở phổi)

Căn c ứ vào lần khám ngày hôm nay, nguyên nhân chính xác của chứng khó thở của quý vị không đư ợc chắc chắn lắm. Các xét nghiệm của quý vị không cho thấy bất kỳ nguyên nhân nghiêm trọng nào của chứng khó thở. Đôi lúc, cần làm thêm xét nghiệ m đ ể xác đ ịnh có vấ n đ ề nghiêm trọng nào không. Do đó , đi ều quan trọ ng đ ối với quý vị là phải canh chừng bất kỳ triệu chứng mới nào hoặc khi bệnh trở nên tệ h ơ n và tiếp tục theo dõi cùng với bác sĩ của quý vị như đ ã đư ợ c hư ớng dẫn.

Chăm Sóc Tại Gia:

 1. Khi các triệu chứng của quý vị đ ã khá h ơn , trở lại các hoạ t đ ộng bình th ư ờng.

 2. Nếu quý vị hút thuốc lá, quý vị cần phải ngưng hút. Gia nhập một chương tr ình cai thuốc lá hoặc xin bác sĩ giúp đ ỡ.

Tiếp Tục Theo Dõi

cùng với bác sĩ của quý vị hoặ c theo hư ớng dẫn của nhân viên chúng tôi.

Nếu xảy ra bất cứ điều nào sau đây hãy LẬP TỨC ĐIỀU TRỊ Y TẾ:

 • Hơi th ở ngắn hoặc thở khò khè gia tăng

 • Đau, đ ỏ hoặ c sưng m ột cẳng chân

 • Sưng c ả hai cẳng chân hoặc mắt cá chân

 • Lên cân bất ngờ

 • Đau ng ực, tay, vai, cổ hoặc phía l ư ng trên

 • Yếu ớt, chóng mặt hoặc ngất xỉu

 • Đ ánh trống ngực (palpitations) (cả m giác tim rung, đ ập nhanh, hoặc mạnh)

 • Sốt 100.4ºF (38ºC) hoặc cao hơn, hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ của quý vị

 • Ho có dịch nhầy (mucus) màu xẫm hoặc có máu

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.