Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Hướng dẫn trước khi Xuất viện cho Con của quý vị đang đặt Ống mở thông Dạ dày (Ống G): Kiểm tra Bong bóng

Con của quý vị đang trở về nhà với một cái ống mở thông dạ dày (ống G) (gastrostomy tube [G-tube]). Ống G được đặt xuyên qua thành bụng vào trong dạ dày của con quý vị. Có một bong bóng đầy nước ở cuối ống nằm bên trong dạ dày. Bong bóng này giữ cho ống nằm yên tại chỗ. Quý vị phải thường xuyên kiểm tra bong bóng. Làm như vậy là để chắc chắn rằng nó giữ lượng nước do bác sĩ chăm sóc cho con của quý vị đã chỉ định. Trước khi con của quý vị xuất viện, chúng tôi đã chỉ cho quý vị cách làm việc này như thế nào. Tờ hướng dẫn này có thể giúp quý vị nhớ những bước phải thực hiện khi quý vị và con quý vị đang ở nhà. Chúng tôi cũng có thể thu xếp để cho một y tá chăm sóc tại nhà đến giúp đỡ quý vị.

CHÚ Ý: Có nhiều loại ống G và ống tiêm. Ống của con quý vị và các thiết bị có thể có bề ngoài và hoạt động khác so với những gì đã được miêu tả và thấy trong hình ở đây. Xin quý vị luôn tuân theo những gì mà các bác sĩ và y tá chăm sóc sức khỏe tại nhà cho con của quý vị đã hướng dẫn. Hãy hỏi số điện thoại của những người này phòng khi quý vị cần gọi cho họ nếu quý vị cần được giúp đỡ. Đồng thời hãy bảo đảm rằng quý vị đã có số điện thoại của công ty cung cấp thiết bị y khoa cho con của quý vị. Quý vị sẽ cần mua nhiều thiết bị hơn nữa cho con quý vị sau này. Hãy viết ra tất cả những số điện thoại dưới đây:

Số điện thoại của bác sĩ chăm sóc (Healthcare provider phone number): ________________________

Số điện thoại của y tá chăm sóc sức khỏe tại nhà (Home health nurse phone number): ________________

Số điện thoại của công ty cung cấp thiết bị y khoa (Medical supply company phone number): ____________

Chăm sóc tại nhà

Cứ 7 ngày kiểm tra bong bóng một lần để chắc chắn rằng nó vẫn giữ lượng nước do bác sĩ chỉ định.

Thiết bị

 • Ống tiêm 5–10 cc/ml

 • Nước

Các bước thực hiện

 • Rửa tay của quý vị bằng xà phòng và nước.

 • Hãy chắc chắn là đã đóng cái nắp lỗ nạp thức ăn của ống.

 • Kế bên lỗ nạp thức ăn, có một cái van. Nối ống tiêm rỗng vào cái van này.

 • Dùng một tay để từ từ kéo cần tiêm của ống tiêm về phía sau, cho đến khi rút hết nước trong bong bóng ra. Hãy dùng tay kia để giữ cho ống nằm yên tại chỗ. Cái ống có thể tuột ra khỏi cơ thể vì bong bóng không còn nước để giữ cho cái ống nằm yên tại chỗ.

 • Kiểm tra ống tiêm để xem lượng nước rút ra khỏi bong bóng:

  • Nếu lượng nước này khớp với lượng nước đã được chỉ định:

   • Đẩy cần tiêm để cho nước vô lại trong bong bóng.

   • Tháo ống tiêm ra.

  • Nếu lượng nước này ít hơn lượng nước đã được chỉ định, phải:

   • Ghi lại lượng nước thiếu.

   • Đẩy cái cần tiêm để cho nước vô lại trong bong bóng.

   • Tháo ống tiêm.

   • Cho ống tiêm rỗng vào trong nước.

   • Rút nước lên đến mức cần thiết.

   • Nối lại ống tiêm vào van.

   • Đẩy cái cần tiêm để cho thêm nước vào bong bóng.

 • Phải luôn thay nước trong bong bóng nếu nước bị dơ hay đục. Muốn thay nước, phải:

  • Tháo rời ống tiêm và đổ nước dơ.

  • Cho ống tiêm rỗng vào trong nước.

  • Dùng ống tiêm để hút lượng nước đã được chỉ định vào.

  • Nối lại ống tiêm vào van.

  • Đẩy cái cần tiêm để đổ nước vào bong bóng.

 

Hướng dẫn bổ sung (Additional instructions): _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

 

Hãy gọi bác sĩ ngay lập tức nếu những việc sau đây xảy ra:

 • Quý vị nghi ngờ là bong bóng bị hư hỏng.

 • Có cảm giác ống bị lỏng lẻo, sút ra hoặc kích cỡ của chỗ đặt ống lớn ra.

 • Da bị đỏ, sưng, rỉ, loét, hoặc vùng da chung quanh chỗ đặt ống có mủ.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.