Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Các Chỉ Dẫn Khi Xuất Viện: Bảo Vệ Cho Em Bé Sơ Sinh của Quý Vị khỏi Bị Khói Thuốc Lá

Rất có thể quý vị nghe nói về các mối nguy hiểm của việc hút thuốc lá gián tiếp. Nhưng quý vị có biết rằng khói thuốc lá còn tệ hại cho các em bé hơn là cho người lớn không? Bây giờ quý vị đã đem em bé mới sanh về nhà, điều quan trọng là không để cho khói thuốc lá gần em bé. Có thể quý vị đã bỏ hút thuốc khi khám phá ra là mình sắp có em bé. Nếu không, vẫn còn chưa quá trễ. Và nếu có bất cứ ai khác trong nhà hút thuốc lá, bây giờ là lúc để họ bỏ hút. Nếu quý vị hoặc người nào khác trong nhà vẫn còn hút thuốc, ít ra là quý vị có thể thay đổi để bảo vệ cho em bé. Điều này áp dụng cho bất cứ ai muốn lại gần em bé, kể cả ông bà, bạn bè, và người giữ trẻ.

Bỏ Hút Thuốc là TỐT NHẤT cho Em Bé của Quý Vị

Nếu quý vị hút thuốc, bỏ hút là điều tốt nhất quý vị có thể làm được cho em bé của mình. Cai thuốc thì khó, nhưng quý vị có thể làm được! Sau đây là một vài hướng dẫn:

  • Dán một bức hình của em bé mới sanh của mình lên gói thuốc lá. Nhìn vào bức hình này mỗi lần quý vị hút thuốc. Điều này sẽ nhắc nhở quý vị lý do chính đáng nhất để bỏ thuốc.

  • Gia nhập một nhóm hỗ trợ hoặc lớp cai hút thuốc. Điều này sẽ hỗ trợ cho quý vị và cho quý vị các kỹ năng cần thiết để cai thuốc lá. Thậm chí quý vị có thể gặp các bậc cha mẹ khác có cùng hoàn cảnh. Nếu quý vị cần giúp tìm một nhóm hoặc lớp, nhân viên y tế của quý vị có thể đề nghị cho một nhóm tại khu vực của quý vị.

  • Yêu cầu những người hút thuốc khác trong gia đình cùng bỏ thuốc với quý vị. Bằng cách này quý vị có thể hỗ trợ cho lẫn nhau.

  • Nếu lần đầu quý vị không thành công, hãy thử lại lần nữa! Nhiều người phải thử nhiều lần mới bỏ được vĩnh viễn. Nên nhớ, quý vị làm điều này cho em bé của mình. Tìm cách bỏ thuốc thì tốt cho em bé hơn là quý vị không bao giờ thử cả.

Bảo Vệ Cho Em Bé Quý Vị Khỏi Bị Khói Thuốc Lá

Nếu có người trong nhà quý vị hút thuốc và chưa sẵn sàng bỏ hút, quý vị vẫn có thể bảo vệ cho em bé của mình. Cấm hút thuốc bên trong nhà. Bất cứ người nào hút thuốc (kể cả quý vị, nếu quý vị hút thuốc) phải hút thuốc bên ngoài nhà, tránh xa các cửa sổ và cửa ra vào. Mặc một áo khoác hoặc áo thun dài tay trong lúc hút thuốc để cởi ra trước khi ẵm em bé. Không bao giờ để cho bất cứ ai hút thuốc lại gần em bé. Và không bao giờ đem em bé vào một khu vực có người hút thuốc. Nếu quý vị có các vị khách thăm viếng hút thuốc, quý vị có thể giải thích điều lệ về hút thuốc của mình trước khi họ qua thăm, để họ biết trước.

Điều Gì Có Thể Xảy Ra?

Các cuộc nghiên cứu cho thấy là hút thuốc xung quanh trẻ sơ sinh có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Những vấn đề này bao gồm:

  • Bệnh suyễn (asthma) hoặc các căn bệnh khác kéo dài cả đời về hít thở

  • Cảm lạnh hoặc các căn bệnh khác về đường hô hấp bị tệ hại hơn

  • Tăng trưởng và phát triển kém, cả về tâm thần và thể xác

  • Có nhiều cơ hội bị hội chứng tử vong đột ngột của ấu nhi hơn (SIDS; sudden infant death syndrome)

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.