Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Wskazówki dla opiekunów: Trudności z połykaniem po udarze (For Caregivers: Swallowing Problems After Stroke)

U niektórych osób występują trudności z połykaniemdysfagia (dysphagia), po tym, jak doznały udaru. Zwiększa to prawdopodobieństwo zadławienia (choking). Wiąże się to z kolejnymi zagrożeniami dla zdrowia pacjenta takimi, jak zachłystowe zapalenie płuc (aspiration pneumonia). W niektórych przypadkach, w celu oszacowania rozległości problemu, wykonane może zostać specjalne prześwietlenie (X-ray). Aby zadbać o potrzeby żywieniowe, logopeda może nauczyć Państwa bliską osobę sposobów na usprawnienie połykania.

Kobieta wręczająca mężczyźnie kubek soku pomarańczowego. Na stole znajduje się butelka tego soku oraz proszek.

Uczenie się nowych sposobów jedzenia

W przypadku problemów z połykaniem, pomóc może zmiana diety lub ułożenia ciała. Niektórzy pacjenci instruowani są, aby przekręcali głowę w określoną stronę, co pomaga w przełykaniu. Dodawanie do płynów środków zagęszczających również może ułatwić połykanie. Niektórzy pacjenci muszą unikać gorących lub zimnych artykułów. Jeśli pacjent nie może spożywać ani pić przez usta, konieczne może być zastosowanie sondy. W miarę, jak problemy z połykaniem będą ustępować, ograniczenia będą się zmieniać.

Zwiększanie kontroli nad mięśniami

Wielu pacjentom pomagają ćwiczenia. Mowa tu o wzmocnieniu mięśni w ustach, co pozwala ułatwić połykanie. Inni z kolei usprawniają ruchy języka oraz zamykanie ust. Dzięki temu pokarm zostaje utrzymany w ustach do momentu, w którym dana osoba jest gotowa do jego połknięcia.

Wskazówki dotyczące pożywienia i napojów

Logopeda nauczy Państwa które pokarmy oraz płyny pacjent będzie mógł bezpiecznie przełykać. Omówić przykłady uwzględniając pokarmy, które pacjent lubi.

 

Pożywienie:

 Żadne podawane przez usta/sondę (?)

 Przetarte

 Miękkie

 Zwykłe

 Pozostałe __________________

Płyny:

 Żadne podawane przez usta/sondę (?)

 O gęstości miodu

 O gęstości nektaru

 Rzadkie

 Pozostałe __________________

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.