Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Các Chỉ dẫn khi Xuất viện: Dùng một Máy Thụ Động Chuyển Động Liên Tục

Bác sĩ của quý vị đã cho quý vị dùng một máy thụ động chuyển động liên tục [(Continuous Passive Motion - CPM)] để sử dụng sau khi giải phẫu. Máy CPM được gắn vào đầu gối hoặc chi mà trên đó giải phẫu đã được thực hiện. Trong lúc quý vị thư giãn, máy này chuyển động đầu gối hoặc chi khác liên tục qua một loạt các động tác trong một khoảng thời gian. Máy CPM được dùng để ngăn sự cứng nơi khớp xương, làm giảm đau, và lấy lại cử động bình thường. Máy CPM có miếng đắp hỗ trợ, một nguồn cấp điện, và một khung điều chỉnh theo cơ thể của quý vị.

Chăm sóc tại gia

 • Dùng các điều chỉnh về máy móc và điều chỉnh máy theo các hướng dẫn của bác sĩ quý vị.

 • Dùng máy CPM mỗi ngày từ 2 đến 10 giờ, mỗi lần 2 giờ (nhiều hơn hay ít hơn tùy theo sức chịu đựng và hướng dẫn của bác sĩ quý vị).

 • Gọi bác sĩ của quý vị khi quý vị nghĩ là quý vị có thể ngưng dùng máy hoàn toàn. Đó thường là lúc cánh tay hoặc cẳng chân của quý vị có thể duỗi (thẳng) ra hoặc khi quý vị có thể uốn cong cánh tay hoặc cẳng chân tới mức mà bác sĩ của quý vị khuyến cáo.

 • Dùng thuốc giảm đau như bác sĩ quý vị đã hướng dẫn.

 • Tuân theo bất cứ chỉ dẫn đặc biệt nào đã cho quý vị. Nếu quý vị cảm thấy đau, hãy ngưng tập. Nếu cơn đau vẫn tiếp tục sau khi ngưng, hãy gọi bác sĩ của quý vị.

Theo dõi

Lấy hẹn khám theo dõi theo sự chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

Khi nào thì Cần đến sự Chăm sóc Y tế

Gọi ngay 911 khi quý vị bị:

 • Đau ngực

 • Hơi thở ngắn

Nếu không, gọi bác sĩ của quý vị ngay nếu quý vị bị:

 • Cơn đau gia tăng nơi chi bị tổn thương

 • Cơn đau không giảm sau khi đã dùng thuốc

 • Đau hoặc sưng nơi vùng gần chỗ giải phẫu của quý vị

 • Nột đỏ gia tăng hoặc tiết dịch chung quanh vết rạch

 • Tê, ngứa, hoặc chi bị tổn thương của quý vị có màu xanh-xám

 • Sốt 100.4°F hay cao hơn hoặc ớn lạnh

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.