Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Chỉ dẫn khi xuất viện: Dùng Nạng Chống (Crutches) (Chịu Sức Nặng)

Bác sĩ cho quý vị dùng nạng chống (crutches). Một cái chân lành mạnh có thể đỡ cho sức nặng của cơ thể, nhưng khi bị thương nơi chân hoặc bàn chân, thì quý vị cần tránh cho sức nặng đè lên chỗ đó. Sau khi được cho biết là quý vị có thể cho chân chịu một phần nào sức nặng, thì dùng phương pháp "chịu sức nặng" để đi bộ trong khi chân đang lành. Tuỳ theo sức mạnh của cánh tay và sự thăng bằng , quý vị có thể "bước tới" hoặc "bước qua". Thực tập sẽ giúp quý vị biết cách bước qua để có thể bước được xa hơn với mỗi bước chân.

Hướng dẫn sử dụng

 • Tháo các tấm thảm rời, các dây điện, và bất cứ vật gì khác có thể làm cho quý vị té ngã.

 • Sắp xếp trong nhà để tiện tay lấy những vật dụng quý vị cần. Giữ cho khỏi bị ngăn trở bởi mọi thứ khác.

 • Để cho đôi bàn tay của quý vị được tự do qua việc dùng một ba lô đeo lưng, túi đeo nơi hông, tạp dề, hoặc túi để mang đồ vật.

 • Vị thế đứng (chạc ba) cân đối

  • Dùng vị trí này khi quý vị bắt đầu hoặc chấm dứt một di động. Ngoài ra, hãy dùng nó mỗi khi quý vị đứng trong bất cứ khoảng thời gian nào. Dời nạng chống trước mặt quý vị khoảng 12 phân Anh. Tìm sự thăng bằng của quý vị. Nhớ là không được tựa hốc nách lên các miếng đệm.

  • Bắt đầu bằng vị thế đứng (chạc ba) cân đối.

  • Bước về phía trước bằng bàn chân bị ảnh hưởng.

  • Đáp nhẹ chân trên đất giữa cặp nạng chống.

  • Bóp các miếng đệm cho tựa vào hai bên cạnh ngực quý vị.

  • Đỡ lấy sức nặng của thân người bằng đôi bàn tay và chân bị ảnh hưởng của quý vị.

  • Đè vào chỗ nắm tay xuống.

 • Bước tới

  • Nhấc bàn chân không bị ảnh hưởng lên và bước tới so với cặp nạng chống.

  • Đáp bàn chân không bị ảnh hưởng lên mặt đất, giữa cặp nạng chống của quý vị.

  • Giữ cho đầu gối hơi cong.

  • Đưa nạng về phía trước và ra ngoài để bắt đầu bước kế tiếp.

 • Bước qua

  • Nhấc bàn chân không bị ảnh hưởng lên.

  • Bước về phía trước qua cặp nạng chống.

  • Đáp bàn chân không bị ảnh hưởng lên mặt đất, bằng gót chân hơi trước ngón chân của bàn chân kia.

  • Giữ cho đầu gối hơi cong.

  • Đưa nạng về phía trước và ra ngoài để bắt đầu bước kế tiếp.

Theo dõi

 • Lấy hẹn khám theo dõi theo sự chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

 

Khi nào thì gọi bác sĩ của quý vị

Cho bác sĩ biết ngay nếu quý vị bị bất cứ điều nào sau đây:

 • Khó thở bất chợt hoặc gia tăng

 • Đau ngực bất chợt

 • Đau ngực cục bộ khi ho

 • Sốt cao hơn 100.4°F

 • Gia tăng sự ửng đỏ, dễ bị đau, hoặc sưng chỗ bị rạch hoặc chi thể bị thương tích

 • Chất dịch tiết ra từ chỗ bị rạch hoặc chân tay bị thương tích

 • Hở chỗ bị rạch hoặc vết thương

 • Đau thêm cho dù có hoạt động hay không

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.