Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Chỉ dẫn khi xuất viện: Dùng một Khung Đi Bộ (Walker) để Đứng Lên và Ngồi Xuống một Cái Ghế

Bác sĩ cho quý vị dùng khung đi bộ. Để dùng khung đi bộ, quý vị cần học các cách  mới để đi đó đây trong nhà và những nơi khác mà quý vị cần đi. Khung đi bộ có thể giúp quý vị đứng lên và ngồi xuống một cái ghế hoặc đồ đạc khác. (Lưu ý: Nếu quý vị đã từng được thay xương hông, thì có thể cần các chỉ dẫn đặc biệt. Hỏi bác sĩ quý vị hoặc điều trị viên vật lý chỉ cách nào tốt nhất cho quý vị di chuyển an toàn.)

Hướng dẫn sử dụng

 • Tháo các tấm thảm rời, các dây điện, và bất cứ vật gì khác có thể làm cho quý vị té ngã.

 • Sắp xếp trong nhà để tiện tay lấy những vật dụng quý vị cần. Giữ cho khỏi bị ngăn trở bởi mọi thứ khác.

 • Để cho đôi bàn tay của quý vị được tự do qua việc dùng một ba lô đeo lưng, túi đeo nơi hông, tạp dề, hoặc túi để mang đồ vật.

 • Để ngồi xuống

  • Đi lui cho đến khi quý vị cảm thấy chiếc ghế ngay phía sau mình.

   • Nếu quý vị có một cẳng chân, đầu gối, hoặc hông bị thương, thì đưa chân đó ra ngoài phía trước mặt quý vị.

  • Cúi về phía trước nơi hông của quý vị.

   • Dùng một tay vói ra phía sau và nắm lấy tay vịn hoặc bên cạnh ghế.

   • Bây giờ làm giống như vậy bằng tay kia.

  • Hạ người xuống vào giữa ghế, sau đó nhích ra sau.

 • Để đứng lên

  • Nhích ra khỏi lưng ghế cho tới khi cả hai bàn chân thật vững trên mặt đất và quý vị có thể vói lấy thanh ngang của khung đi bộ.

  • Một tay nắm lấy thanh ngang của khung đi bộ và tay kia nắm vào tay vịn của chiếc ghế. (Không bao giờ được chỉ dùng khung đi bộ để đứng lên - khung này có thể bị đổ nhào.)

  • Nhấc người lên từ từ ra khỏi ghế.

Theo dõi

 • Lấy hẹn khám theo dõi theo sự chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.