Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Các Chỉ dẫn khi Xuất viện: Dùng Khung Tập Đi để Ra Vào Xe

Bác sĩ đã cho quý vị dùng một cái khung tập đi (walker).   Để dùng khung tập đi, quý vị cần học các cách mới để đi đó đây ngoài nhà. Khung đi bộ có thể giúp quý vị khi ra vào một chiếc xe. (Lưu ý: Nếu quý vị đã từng được thay xương hông, thì có thể cần các chỉ dẫn đặc biệt. Yêu cầu bác sĩ quý vị hoặc điều trị viên vật lý chỉ cho quý vị cách nào di chuyển an toàn tốt nhất.)

Hướng dẫn sử dụng

 • Coi chừng các chướng ngại vật như đá cuội, ổ gà, hoặc các bề mặt không bằng phẳng. Tránh những chướng ngại vật này nếu được.

 • Để cho đôi bàn tay của quý vị được tự do bằng cách dùng ba lô đeo lưng, túi đeo nơi hông, tạp dề, hoặc túi để mang đồ vật.

 • Cố gắng đậu xe của quý vị trên một bề mặt bằng phẳng.

Vào Xe

Để Ngồi xuống:

 • Đi lui lại phía cửa xe đang mở.

 • Giữ lấy bên cạnh xe hay bảng đồng hồ để làm chỗ tựa

 • Từ từ hạ mình xuống vào cạnh ghế ngồi. Coi chừng đụng đầu.

Để nhấc chân vào trong xe

 • Nhích người vào hẳn chỗ ngồi để quý vị không ngồi bên cạnh ghế nữa.

 • Nhấc từng cẳng chân một vào trong xe.

Ra khỏi Xe.

Để nhấc chân ra khỏi xe

 • Nhích ra tới cạnh ghế ngồi của xe.

 • Nhấc từng chân một ra ngoài. Nhớ là chân có thể chạm được tới mặt đất.

Để đứng lên

 • Đặt khung đi bộ ngay phía trước mặt quý vị.

 • Một tay nắm lấy thanh ngang của khung tập đi và tay kia nắm vào ghế xe. (Đừng bao giờ chỉ dùng khung tập đi để đứng lên - khung này có thể bị đổ nhào.)

 • Nhấc người lên từ từ ra khỏi xe. Coi chừng đụng đầu.

Theo dõi

Lấy hẹn khám theo dõi theo sự chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

 

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.