Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Chỉ dẫn khi xuất viện: Dùng một Máy Đo Luồng Thở Tối Đa (Peak Flow Meter)

Máy đo luồng thở tối đa đo lường xem quý vị có thể đẩy hết hơi ra khỏi phổi nhanh tới mức nào. Điều này cho biết quý vị kiểm soát được cơn suyễn của mình tới mức nào. Đo luồng thở tối đa của quý vị nhiều lần trong ngày theo chỉ dẫn của nhân viên y tế quý vị.

Tôi cần đo luồng thở tối đa của mình ___ lần trong ngày vào cùng lúc _________ mỗi ngày.

Hand holding peak flow meter, setting marker to lowest point.

Woman blowing air into peak flow meter.

Hand holding peak flow meter.

Hand writing in peak flow log.

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Chăm sóc tại gia

Làm theo các bước sau đây để lấy số đo luồng thở tối đa:

 • Di chuyển máy ghi tới đáy cân có ghi số.

 • Đứng hoặc ngồi thẳng lên. Tốt hơn hết là đứng để làm điều này, nhưng nếu không thể được, thì nhớ ngồi thẳng lên.

 • Hít một hơi thật sâu. Cho thật đầy phổi.

 • Nín thở trong lúc quý vị đặt miếng ngậm vào miệng, giữa hàm răng của quý vị. Khép môi xung quanh miếng này và cho thật kín xung quanh miếng ngậm. Đừng đặt lưỡi của quý vị vào bên trong lỗ.

 • Thổi ra càng mạnh và nhanh càng tốt. Máy đo luồng thở tối đa sẽ đo xem quý vị có thể thổi hơi ra ngoài nhanh đến mức nào.

 • Viết xuống con số trên máy ghi.

 • Lặp lại các bước trên thêm hai lần nữa. Ghi lại số cao nhất trong ba con số vào sổ ghi hàng ngày. Đó là con số luồng thở tối đa của quý vị.

 • Dùng máy đo luồng thở tối đa mỗi buổi sáng khi thức dậy, trước khi dùng thuốc của quý vị.

 • Dùng máy đo luồng thở khi quý vị có các triệu chứng bệnh suyễn hoặc khi bị lên cơn suyễn. Cũng dùng máy này sau khi dùng thuốc trấn áp cơn suyễn.

 • Đem máy đo luồng thở tối đa và sổ ghi hàng ngày các số đo luồng thở này trong mỗi lần đến khám với bác sĩ.

 • Yêu cầu bác sĩ hoặc y tá kiểm tra xem quý vị dùng máy đo luồng thở tối đa như thế nào để chắc chắn là quý vị làm đúng.

Theo dõi

 • Lấy hẹn khám theo dõi theo sự chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

 

Khi nào đi Tìm Sự Chăm Sóc Y Tế

Gọi 911 ngay nếu quý vị bị:

 • Khó thở mà không bớt sau khi dùng thuốc có tác dụng nhanh của quý vị

 • Khó đi bộ và nói chuyện vì bị khó thở

 • Môi hoặc móng tay có màu xanh

 • Thở khò khè nặng

 • Số đọc lưu lượng đỉnh giới 50 phần trăm của mức tốt nhất cho cá nhân quý vị

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.