Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Chỉ dẫn khi xuất viện: Dùng một Máy Hít Có Đo Liều Lượng (Metered-Dose Inhaler)

Bác sĩ cho dùng một loại thuốc mà quý vị sẽ hít vào bằng cách dùng một máy hít có đo liều lượng (MDI). Máy hít là một máy xịt áp suất dùng để chuyển một lượng thuốc đã đo sẵn liều lượng. Một số ống hít đi kèm với miếng đệm (ngăn giữ), trong khi các loại khác không có. Hãy đảm bảo bạn biết mình có loại ống hít nào. Điều quan trọng là phải dùng đúng cách; nếu không, thì thuốc sẽ không vào được đủ trong phổi.

 

Chăm sóc tại gia

MDI Không Có Miếng Đệm

Làm theo các bước này để dùng máy hít của quý vị đúng cách:

 • Tháo nắp đậy ra và lắc máy hít.

 • Thở ra hết.

 • Đưa ống hít vào miệng. Ngậm môi lại quanh ống hít.

 • Khi bạn hít sâu, ấn ống hít để phun thuốc. Nín thở trong khoảng đếm đến 10. Sau đó thở ra chầm chậm.

MDI có Miếng Đệm

 • Tháo nắp ra khỏi ống hít và miếng đệm và lắc ống hít.

 • Thở ra. Đặt miếng đệm giữa hai hàm răng và ngậm môi chặt xung quanh miếng đệm.

 • Phun 1 lớp vào miếng đệm bằng cách ấn ống hít. Sau đó hít vào chầm chậm càng sâu càng tốt. (Nếu bạn hít vào quá nhanh, bạn có thể nghe tiếng rít trong miếng đệm.)

 • Lấy miếng đệm ra khỏi miệng. Nín thở trong khoảng đếm đến 10. Sau đó thở ra chầm chậm.

Theo dõi

Lấy hẹn khám theo dõi theo sự chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

Khi nào đi Tìm Sự Chăm Sóc Y Tế

Gọi 911 ngay nếu quý vị bị:

 • Khó thở mà không bớt sau khi dùng thuốc có tác dụng nhanh của quý vị

 • Khó đi bộ và nói chuyện vì bị khó thở

 • Môi hoặc móng tay có màu xanh

 • Thở khò khè nặng

 • Số đọc lưu lượng đỉnh giới 50 phần trăm của mức tốt nhất cho cá nhân quý vị

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.