Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Chỉ dẫn khi xuất viện:Chu Môi Khi Hít Thở (Pursed-Lip Breathing)

Chu môi khi hít thở (pursed-lip breathing) có thể giúp quý vị lấy được nhiều khí oxy vào phổi hơn và ngăn khó thở. Dùng cách chu môi thở để kiểm soát sự hít thở của mình bất cứ khi nào quý vị cảm thấy khó thở.

Chăm sóc tại gia

 • Làm theo các bước này để chu môi hít thở:

  • Thư giãn các bắp thịt cổ và vai của quý vị.

  • Hít vào từ từ qua mũi của quý vị khi đếm tới 2.

  • Chu môi lại như thể quý vị sắp thổi tắt một cây đèn cầy.

  • Thở ra từ từ và nhẹ nhàng qua môi của quý vị khi đếm tới 4 hoặc hơn.

  • Lặp lại các bước trên nếu cần.

 • Luôn luôn thở ra lâu hơn là hít vào. Điều này giúp cho phổi tống ra được càng nhiều càng tốt.

 • Thở ra trong lúc làm các phần khó của bất cứ hoạt động nào, như khi quý vị cúi xuống, nhấc, hoặc vói lấy.

 • Không bao giờ nín hơi thở.

 • Dùng cách chu môi thở để ngăn khó thở khi quý vị làm những điều như tập thể dục, leo bậc thang, và cúi xuống hoặc nhấc lên.

 • Tập các bước này hàng ngày để quý vị biết cách làm khi bị khó thở.

Minh họa người đàn ông hít vào bằng mũi khi đếm đến 2.

Minh họa người đàn ông thở ra bằng miệng với môi mím nhẹ khi đếm đến 4.

Theo dõi

Lấy hẹn khám theo dõi theo sự chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

 

Khi nào thì gọi bác sĩ của quý vị

Cho bác sĩ biết ngay nếu quý vị bị bất cứ điều nào sau đây:

 • Khó thở, thở khò khè, hoặc ho

 • Gia tăng nước nhày

 • Chất nhày màu vàng, xanh lá cây, hoặc có máu

 • Sốt cao hơn 101.0°F

 • Ớn lạnh

 • Tức ngực không biến mất đi sau khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc

 • Nhịp tim đập thất thường

 • Mắt cá chân bị sưng

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.