Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Chỉ dẫn khi Xuất viện: Tự Chích Bắp Thịt nơi Đùi 

Bác sĩ quý vị đã cho thuốc mà thuốc này phải được dùng qua việc chích bắp thịt [intramuscular (IM)] . Việc chích IM dùng một cây kim và ống tiêm để đưa thuốc vào các bắp thịt lớn trong cơ thể quý vị. IM thường được chích ở mông, đùi, hông, hoặc cánh tay trên.

Ở bệnh viện, quý vị đã được biểu diễn cho xem làm cách nào để tiêm IM. Nếu quý vị không nhận được tờ chỉ dẫn có các bước tổng quát này, thì hãy xin một tờ. Tờ này nhắc nhở quý vị hoặc người chăm sóc cho quý vị cách chích IM tại vùng đùi. Chích tại vùng đùi cũng còn được gọi là vastus lateralis injections.

Tên thuốc (medication name) của quý vị là ___________________________­­­______.

Liều lượng thuốc mỗi lần chích (amount per injection) của quý vị là ______________.

Số lần mỗi ngày (times per day)__________________________________________.

Hãy sẵn sàng

 • Rửa đôi bàn tay của quý vị kỹ lưỡng trước và sau tất cả các mũi chích IM.

 • Chuẩn bị thuốc men mà bác sĩ hoặc y tá đã chỉ cho quý vị.

Tìm chỗ chích trên cẳng chân của quý vị

 • Hãy nghĩ đến đùi quý vị như là một hình chữ nhật lớn. Một khi quý vị đã nhận ra bốn cạnh, thì quý vị có thể chích IM tại nhiều chỗ bên trong hình chữ nhật tưởng tượng này.

 • Đặt lòng bàn tay của quý vị vào phía trước bắp đùi nơi tiếp giáp với háng. (Nếu chích vào bắp đùi phải của quý vị thì hãy dùng bàn tay phải của quý vị. Nếu chích vào bắp đùi trái của quý vị thì hãy dùng bàn tay trái của quý vị.) Vùng ngay dưới bàn tay của quý vị là phần trên cùng của hình chữ nhật.

 • Kế đến, đặt lòng bàn tay của quý vị lên phần trên cùng của đầu gối. Vùng ngay phía trên bàn tay của quý vị là phần dưới cùng của hình chữ nhật.

 • Kế đến, vẽ một đường tưởng tượng xuống trung tâm của phần trên cùng đùi quý vị. Đây là một trong các cạnh của hình chữ nhật.

 • Vẽ một đường tưởng tượng khác dọc theo phía bên ngoài của bắp đùi quý vị. Đây là cạnh bên kia của hình chữ nhật.

 • Bây giờ tưởng tượng có một đường đi xuống từ trung tâm của hình chữ nhật (thẳng đứng từ háng tới đầu gối của quý vị, không phải ngang qua từ bên nọ sang bên kia). Bất cứ chỗ nào dọc theo đường này cũng là chỗ tốt nhất để chích.

Chuẩn bị chỗ chích

Chuẩn bị chỗ mà bác sĩ hoặc y tá đã chỉ cho quý vị. Xem tờ chỉ dẫn tổng quát về việc tự chích IM cho mình. Nếu quý vị không nhận được tờ này, thì hãy xin một tờ.

 • Kéo thật căng da.

 • Cầm ống tiêm như cầm mũi phi tiêu. Chích kim vào da theo một góc vuông (90°).

 • Không cho quá 3 ml (hoặc cc) thuốc vào chỗ này. Nếu liều lượng quy định quá 3 ml, quý vị có thể cần chia đôi liều thuốc và chích hai liều này tại các nơi khác nhau.

Dọn dẹp sạch sẽ

 • Vứt bỏ các vật liệu mà bác sĩ hoặc y tá đã chỉ cho quý vị.

 • Rửa đôi bàn tay của quý vị.

Theo dõi

Lấy hẹn khám theo dõi theo sự chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

Khi nào thì gọi bác sĩ của quý vị

Gọi ngay cho bác sĩ của quý vị nếu quý vị bị bất cứ điều nào sau đây:

 • Các trở ngại khiến quý vị không tự mình chích lấy được

 • Kim bị gãy tại chỗ chích

 • Chích thuốc sai chỗ

 • Chảy máu không ngừng tại chỗ chích

 • Đau đớn cùng cực, nổi mẩn hoặc sưng tại chỗ chích

 • Khó thở

 • Sốt 100.4°F hay cao hơn hoặc ớn lạnh

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.