Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Các Chỉ Dẫn Xuất Viện sau Khi Lấy Sinh Thiết Thận

Quý vị được làm một thủ thuật được gọi là lấy sinh thiết thận. Bác sĩ quý vị dùng một cây kim đặc biệt để lấy ra một mảnh mô nhỏ từ thận của quý vị để xem coi có các dấu hiệu bị tổn hại và bệnh hay không. Sinh thiết thận được đặt làm sau khi các thử nghiệm khác đã cho thấy rằng có thể có vấn đề với thận của quý vị. Việc lấy sinh thiết thận cũng còn được thực hiện khi nghi ngờ là bị bệnh thận và để bác bỏ việc bị ung thư.

Chăm sóc tại gia

 • Nghỉ ngơi trong từ 24 giờ tới 48 giờ. Chỉ đứng lên khi cần phải dùng nhà vệ sinh.

 • Không được lái xe trong từ 24 giờ tới 48 giờ sau khi làm thủ thuật.

 • Không tắm vòi sen trong 24 giờ sau khi lấy sinh thiết. Nếu muốn, quý vị có thể rửa ráy cho bản thân bằng một miếng bọt biển hoặc khăn lau. Khi quý vị có thể tắm vòi sen, đừng cọ vào chỗ rạch. Rửa nhẹ nhàng chỗ rạch và chậm cho khô.

 • Gỡ bỏ băng che chỗ rạch từ 24 giờ tới 48 giờ sau khi làm thủ thuật.

 • Không nhấc bất cứ thứ gì nặng quá 10 cân anh trong 3 tới 4 ngày sau khi làm thủ thuật.

 • Hỏi bác sĩ xem khi nào quý vị có thể trở lại với công việc làm. Nhớ cho bác sĩ biết nếu công việc của quý vị có nhấc nặng.

 • Nếu quý vị bình thường dùng thuốc làm loãng máu (thuốc chống đông hoặc thuốc chống tiểu cầu) và quý vị ngưng dùng những thuốc này trong một vài ngày trước khi làm thủ thuật, hỏi bác sĩ xem khi nào bắt đầu dùng các loại thuốc này lại.

Khi nào đi tìm sự chăm sóc y tế

Gọi bác sĩ ngay nếu quý vị bị bất cứ những điều nào sau đây:

 • Có máu trong nước tiểu của quý vị

 • Kiệt sức hoặc yếu ớt cùng cực

 • Chóng mặt hoặc đầu lâng lâng

 • Thở dốc bất chợt hoặc gia tăng

 • Đau bất chợt nơi ngực

 • Sốt từ 100.4°F (38°C) hoặc cao hơn, hoặc ớn lạnh

 • Gia tăng việc nổi đỏ, đau phơn phớt, hoặc sưng tại chỗ lấy sinh thiết

 • Bị hở ra hoặc tiết dịch hoặc chảy máu từ chỗ lấy sinh thiết

 • Gia tăng sự đau đớn, có hoặc không có hoạt động

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.