Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Các Chỉ dẫn khi Xuất viện về Thay Bộ Lọc Tĩnh Mạch Chủ Dưới

Quý vị đã được bác sĩ làm một thủ thuật đặt bộ lọc (filter) vào một trong các tĩnh mạch của quý vị. Bộ lọc này giữ lại các cục máu đông, giữ cho chúng ở xa tim và phổi của quý vị. Bác sĩ đề nghị làm thủ thuật này vì quý vị đã bị máu đông trước đây. Trong lúc làm thủ thuật, bác sĩ nhét một ống plastic mỏng [gọi là ống thông (catheter)] qua chân hoặc cổ của quý vị cho tới khi ống này tới được một tĩnh mạch lớn ở phần bụng của quý vị. Tĩnh mạch này được gọi là tĩnh mạch chủ dưới (inferior vena cava), nối các tĩnh mạch chân tới tim của quý vị. 

Chăm sóc tại gia

 • Hãy dưỡng sức sau khi giải phẫu từ 2 tới 3 ngày. Nghỉ ngơi trên giường hoặc trên ghế dài. Chỉ ngồi dậy khi phải vào buồng tắm.

 • Giới hạn việc cúi xuống tại nơi hông trong 2 ngày sau khi làm thủ thuật.

 • Từ từ gia tăng các hoạt động nhưng đừng leo cầu thang hoặc nhấc bất cứ vật gì nặng quá 10 cân Anh trong vòng 3 ngày sau khi làm thủ thuật.

 • Uống thật nhiều chất lỏng, trừ phi bác sĩ bảo quý vị khác đi. Làm điều này sẽ giúp làm trôi đi chất phẩm nhuộm (dye) trong lúc làm thủ thuật ra khỏi cơ thể.

 • Đừng lái xe trong 3 ngày sau khi làm thủ thuật hoặc cho tới khi nào bác sĩ của quý vị bảo được. Đừng lái xe trong khi quý vị đang dùng thuốc giảm đau có chất gây mê (opioid pain medications).

 • Hỏi bác sĩ của quý vị xem khi nào thì mình có thể trở lại làm việc. Nhiều bệnh nhân trở lại trong một vài tuần sau khi làm thủ thuật

 • Nếu quý vị cảm thấy là mình sắp ho, hắt hơi, hoặc sắp đi cầu, hãy ấn nhẹ lên chỗ rạch của quý vị.

 • Nếu chỗ rạch của quý vị bắt đầu chảy máu, hãy nằm bẹp xuống và nhờ một người nào đó đè lên chỗ rạch. Sau khi ngưng chảy máu, tiếp tục nằm bẹp với cẳng chân duỗi thẳng trong một giờ.

 • Dùng tất cả các loại thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ quý vị.

Theo dõi

Lấy hẹn khám theo dõi theo sự chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

 

Khi nào thì gọi bác sĩ của quý vị

Gọi ngay cho bác sĩ của quý vị nếu quý vị bị bất cứ điều nào sau đây:

 • Sốt trên 100°F

 • Có các dấu hiệu nhiễm trùng (bị đỏ, sưng, hoặc ấm tại chỗ bị rạch)

 • Chất dịch tiết ra từ chỗ bị rạch của quý vị

 • Thay đổi về màu sắc, nhiệt độ, cảm giác, hoặc di động nơi bất cứ chân nào

 • Đau đớn hay tê liên tục hoặc gia tăng nơi chân

 • Chân sưng mà qua đêm không thấy đỡ hơn

 • Chảy máu, bầm dập, hoặc sưng lớn nơi nhét ống thông vào

 • Có máu trong nước tiểu của quý vị

 • Phân có màu đen hoặc hắc ín

Quan trọng: Nếu quý vị bị sưng nơi cổ, hãy gọi ngay số 911!

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.