Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Các Chỉ dẫn khi Xuất viện cho việc Cắt bỏ một Bộ phận trong Tim

Quý vị được làm một thủ thuật gọi là cắt bỏ một bộ phận trong tim (cardiac ablation), được sử dụng để chỉnh đốn lại nhịp tim hoặc nhịp điệu bất thường. Thủ thuật này tiêu hủy [cắt bỏ (ablated)] một số tế bào trong tim của quý vị đã gây nên những vấn đề về nhịp tim của quý vị. Trong thủ thuật này, một cái ống dẻo dai và mỏng [gọi là ống thông (catheter)] được nhét vào một tĩnh mạch nơi phần đùi trên và xỏ xuyên qua tĩnh mạch tới khu vực bất thường.

Chăm sóc tại gia

 • Nhờ một người chở quý vị về nhà và tới các cuộc hẹn trong vài ngày tới.

 • Giới hạn hoạt động của quý vị trong nhiều ngày sau khi làm thủ thuật.

 • Hỏi bác sĩ của quý vị xem khi nào thì mình có thể dự kiến là sẽ trở lại làm việc.

 • Lấy nhiệt độ và kiểm tra lại chỗ rạch của quý vị hàng ngày trong một tuần để xem có các dấu hiệu nhiễm trùng (bị sưng, đỏ, tiết dịch, hoặc ấm) hay không.

 • Dùng thuốc của quý vị đúng theo chỉ dẫn. Đừng bỏ qua các liều lượng.

 • Biết cách kiểm tra nhịp mạch của chính mình. Giữ một sổ ghi các kết quả của quý vị. Hỏi bác sĩ của quý vị xem các số đọc nào có nghĩa là quý vị cần được chăm sóc y tế.

 • Đừng nhấc bất cứ vật gì nặng quá 5 cân Anh cho tới khi vết rạch của quý vị lành.

Theo dõi

Lấy hẹn khám theo dõi theo sự chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

Khi nào thì gọi bác sĩ của quý vị

Gọi ngay cho bác sĩ của quý vị nếu quý vị bị bất cứ điều nào sau đây:

 • Đỏ, đau, sưng hoặc chất dịch tiết ra từ chỗ rạch của quý vị

 • Đau ngực, khó thở, chóng mặt

 • Sốt trên 100.0°F

 • Lạnh, đau, hoặc xanh tái bất chợt nơi cẳng chân hoặc cánh tay của quý vị, chỗ bị rạch

 • Buồn nôn hoặc ói mửa

 • Có máu trong nước tiểu của quý vị, phân có màu đen hoặc hắc ín hoặc bất cứ loại chảy máu nào khác

Lưu ý: Hỏi bác sĩ của quý vị xem trông đợi điều gì về nhịp tim của quý vị. Đôi khi, việc tim đập không đều biến ngay sau khi làm thủ thuật. Lúc khác thì phải mất một thời gian lâu hơn, nó mới giảm bớt. Quý vị cũng cần gọi bác sĩ nếu nhịp tim của quý vị bình thường sau thủ thuật, nhưng tim trở lại đập không đều.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.