Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Chỉ dẫn khi Xuất viện cho Bệnh Viêm Tuyến Tụy Cấp Tính

Quý vị đã được chẩn đoán là mắc bệnh viêm tuyến tụy cấp tính (acute pancreatitis). Viêm tuyến tụy là viêm hoặc sưng tuyến tụy. Tuyến tụy là một bộ phận tạo ra các hóa chất và kích thích tố để giúp quý vị tiêu hóa đồ ăn và dùng đường làm năng lượng. Một trong những nguyên nhân thông thường nhất của bệnh viêm tuyến tụy là sỏi mật (gallstones). Các cục sạn cứng này hình thành trong túi mật, dùng chung một lối đi với tuyến tụy vào ruột non. Nếu sỏi mật làm nghẽn lối đi này, thì chất dịch không thể ra khỏi tuyến tụy được. Chất dịch ứ đọng lại và gây ra viêm tuyến tụy.

Chăm sóc tại gia ngay tức khắc

 • Nhờ một người chở quý vị đến cuộc hẹn. Viêm tuyến tụy cấp tính là một bệnh trầm trọng và quý vị đừng bao giờ lái xe nếu quý vị đang có các triệu chứng.

 • Ngưng uống rượu nếu căn bệnh của quý vị là do rượu.

  • Hỏi bác sĩ của quý vị về các chương trình cai nghiện rượu và các nhóm hỗ trợ như những người Nghiện rượu Nặc danh (Alcoholics Anonymous).

  • Hỏi bác sĩ của quý vị về các loại thuốc theo toa có thể giúp quý vị cai rượu.

 • Dùng thuốc của quý vị đúng theo chỉ dẫn. Đừng bỏ qua các liều lượng.

 • Dùng thức ăn ít chất béo. Hỏi xin bác sĩ quý vị thực đơn và thông tin khác về ăn kiêng.

 • Biết cách kiểm tra nhịp mạch của chính mình. Giữ một sổ ghi các kết quả của quý vị. Hỏi bác sĩ của quý vị các số đọc nào có nghĩa là quý vị cần được chăm sóc y tế.

Chăm sóc liên tục

 • Cho bác sĩ biết về bất cứ loại thuốc nào mà quý vị đang dùng. Một vài loại thuốc có thể gây viêm tuyến tụy cấp tính.

 • Cho bác sĩ biết nếu quý vị sụt cân mà không ăn kiêng.

 • Theo dõi các triệu chứng về việc quý vị bị viêm tuyến tụy trở lại. Các triệu chứng này bao gồm đau bụng, buồn nôn và ói mửa, và sốt.

 • Giữ tất cả các cuộc hẹn theo dõi với bác sĩ. Các biến chứng bị trì hoãn là thông thường đối với căn bệnh này.

Theo dõi

Lấy hẹn khám theo dõi theo sự chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

Khi nào thì gọi bác sĩ của quý vị

Gọi ngay cho bác sĩ của quý vị nếu quý vị bị bất cứ điều nào sau đây:

 • Sốt 100.4°F hay cao hơn

 • Đau đớn cùng cực tại bụng trên cho tới lưng của quý vị

 • Buồn nôn và ói mửa

 • Chóng mặt hoặc đầu lâng lâng

 • Da hoặc mắt của quý vị có màu vàng (bệnh vàng da)

 • Vết bầm dập nơi bụng hoặc lưng của quý vị

 • Bụng bị sưng và nhạy cảm

 • Nhịp mạch đập nhanh

 • Thở nông, nhanh

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.