Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Ang Pagpapatulog sa iyong Sanggol

Ang iyong bagong panganak ay lumalaking mabilis, kaya siya ay gumagamit ng madaming enerhiya. Bilang resulta, ang iyong sanggol ay maaaring matulog na may kabuuang 18 oras kada araw. Malamang-lamang, hindi matagal ang kada tulog ng iyong anak na kasisilang. Subalit walang tuntunin sa kung kailan o gaano katagal dapat matulog ang sanggol. Gamitin ang mga payo sa pulyetong ito upang tulungan ang iyong sanggol ma makatulog ng ligtas.

Saan Matutulog ang Sanggol

Kung saan matutulog ang iyong sanggol ay depende sa kung ano ang tama para sa iyo at sa iyong pamilya. Ito ang ilang saloobin na dapat mong isaalang-alang sa iyong desisyon:

 • Ang munting kasisilang ay maaaring mas ligtas ang pakiramdam sa isang duyan kaysa sa kuna.

 • Gugustuhin mong katabi ang iyong sanggol sa pagtulog sa iyong kuwarto sa mga unang linggo pagkatapos ng kapanganakan.

 • Kung ang sanggol ay matutulog sa ibang kuwarto, ang room monitor ay makakatulong upang marinig mo kung siya ay gising.

Tulungan ang Iyong Anak na Makatulog ng Mas Ligtas

Protektahan ang iyong sanggol sa pamamagitan ng pagsunod sa mga payong pagkaligtasan pag nasa kuna:

 • Ilapag ang bagong silang nang nakahiga ang likod, sa panahon ng pag-idlip at sa gabi. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ito ang pinakamabuting paraan upang bawasan ang panganib ng SIDS (sudden infant death syndrome).

 • Huwag ihiga ang sanggol sa kaniyang tiyan upang matulog.

 • Huwag ihiga ang sanggol sa unan, kobrekama, waterbed o sheepskin. Ang paggawa nito ay nagpapataas sa panganib ng paghahabol ng hininga ng sanggol.

 • Siguraduhing wala sa tinutulugan ng iyong sanggol ang anumang malalambot na laruan o kobrekamang hindi maayos ang pagkakakabit. Huwag gumamit ng mga kumot, unan, kubrekama, ala-unan na harang ng kuna. Pinapataas nito ang panganib ng paghahabol ng hininga ng sanggol.

 • Panatilihing mainit-init ang iyong sanggol sa pagsuot sa kaniya sa loob ng sleeper o de-siper na pangsanggol na kumot.

 • Ayusin o palitan ang anumang maluwag o nawawalang rehas ng kuna.

 • Siguraduhing ang espasyo sa pagitan ng mga harang ng kuna ay hindi hihigit sa 2-3/8 inches. Sa paraang ito, hindi maiipit ang kaniyang ulo sa pagitan ng mga harang.

 • Tiyakin na ang kuna ay walang nakaangat na poste sa sulok, matutulis na dulo, o naputol na dako sa headboard.

Mga Payo sa Pagpapatulog ng Sanggol

Sa kasamaang palad, hindi mo maitatakda kung kailan at gaano kahaba matutulog ang iyong anak. Subalit matutulungan mong matulog ang iyong sanggol. Subukan ang mga payong ito:

 • Tiyakin na ang iyong sanggol ay napadede, napa-burp, at nakatulog ng ilang saglit sa iyong mga braso bago ito ilapag.

 • Bigkisan ang iyong sanggol. Maraming sanggol ay gustong nakabalot sa isang kumot o sheet (swaddling). Matapos bigkisan, suriin ng madalas upang makasiguro na ang kumot o tela ay nananatiling matatag at ang iyong sanggol ay hindi naiinitan.

 • Iugoy ang iyong sanggol o marahang itulak ang bata sa isang stroller. Isakay ang sanggol sa kotse. Karamihan sa mga sanggol ay mahilig sa ritmong paggalaw.

 • Imasahe ang tiyan at paa ng sanggol.

 • Kumanta ng mahina o magpatugtog ng mga kantang pampatulog.

 • Iwasan ang ingay sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang malamig na humidifier o fan sa kwarto. Kung ikaw ay gagamit ng fan, iiwas ang iyong sanggol sa burador.

 • Sa gabi, matahimik na pakainin at palitan ang lampin ng bata kapag siya ay gising. Panatilihing madilim ang ilaw at limitahan ang mga nakakatawag-pansin. Sa paraang ito mas madali siyang makakatulog muli.

 • Sa araw, makipagusap at makipaglaro sa iyong sanggol. Mas mahabang panahon na gising ang iyong anak sa araw, mas mainam ang kaniyang pagtulog sa gabi.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.