Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Paghiga sa Iyong Sanggol Upang Matulog

Ang iyong anak na kasisilang ay mabilis na lumalaki, na siyang gumagamit ng maraming enerhiya. Bilang resulta, ang iyong sanggol ay maaaring matulog na may kabuuang 18 oras kada araw. Malamang-lamang, hindi matagal ang kada tulog ng iyong anak na kasisilang. Subalit walang tuntunin sa kung kailan o gaano katagal dapat matulog ang sanggol. Gamitin ang mga tip sa handout na ito upang makatulong sa ligtas na pagpapatulog sa iyong sanggol.

Ama na kinakarga ang natutulog na sanggol.

Kung Saan Matutulog ang Sanggol

Kung saan matutulog ang iyong sanggol ay depende kung ano ang tama para sa iyo at sa iyong pamilya. Narito ang ilang palaisipan na dapat tandaan habang ikaw ay nagpapasiya:

 • Ang munting kasisilang ay maaaring mas ligtas ang pakiramdam sa isang duyan kaysa sa kuna.

 • Gugustuhin mong katabi ang iyong sanggol sa pagtulog sa iyong kuwarto sa mga unang linggo pagkatapos ng kapanganakan.

 • Kung ang sanggol ay matutulog sa ibang kuwarto, ang room monitor ay makakatulong upang marinig mo kung siya ay gising.

Tulungan ang Iyong Sanggol na Matulog Nang Mas Ligtas

Ingatan ang iyong sanggol sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sumusunod na tip ng kaligtasan sa kuna:

 • Ilapag ang bagong silang nang nakahiga ang likod, sa panahon ng pag-idlip at sa gabi. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ito ang pinakamabuting paraan upang bawasan ang panganib ng SIDS (sudden infant death syndrome).

 • Huwag ihiga ang sanggol sa kaniyang tiyan upang matulog.

 • Huwag ilapag ang bagong silang upang matulog nang may unan, almuhadon, kubrekama, waterbed, o sheepskin. Ang paggawa nito ay makakadagdag ng panganib sa iyong bagong silang na ma-suffocate.

 • Tiyakin na ang mga malalambot na laruan o maluluwag na bedding ay wala sa dako ng tulugan ng iyong sanggol. Huwag gumamit ng mga kumot, unan, kubrekama, ala-unan na harang ng kuna. Ang paggawa nito ay makakadagdag ng panganib sa iyong bagong silang na ma-suffocate.

 • Panatilihing mainit-init ang iyong sanggol sa pagsuot sa kaniya sa loob ng sleeper o de-siper na pangsanggol na kumot.

 • Ayusin o palitan ang anumang maluwag o nawawalang rehas ng kuna.

 • Tiyakin na ang espasyo sa pagitan ng rehas ng kuna ay hindi hihigit sa 2-3/8 inches. Sa paraang ito, hindi maiipit ng sanggol ang kaniyang ulo sa pagitan ng mga rehas.

 • Tiyakin na ang kuna ay walang nakaangat na poste sa sulok, matutulis na dulo, o naputol na dako sa headboard.

Mga Pahiwatig Upang Mapatulog ang Sanggol

Sa kasawiang palad, hindi mo maii-skedyul kung kailan o gaano katagal matutulog ang iyong sanggol. Subalit matutulungan mong matulog ang iyong sanggol. Sundin ang mga tip na ito:

 • Tiyakin na ang iyong sanggol ay napadede, napa-burp, at nakatulog ng ilang saglit sa iyong mga braso bago ito ilapag.

 • Hawakan ng paduyan ang iyong sanggol. Maraming sanggol ay gustong nakabalot sa isang kumot o sheet (swaddling). Pagkatapos i-swaddle, madalas na tingnan kung ang kumot o sheet ay nananatiling nakapuwesto at ang iyong sanggol ay hindi nasosobrahan sa init.

 • Iduyan ang iyong sanggol, o marahang itulak ang iyong sanggol sa isang stroller. Isakay ang sanggol sa kotse. Karamihan sa mga sanggol ay gusto ang ritmong paggalaw.

 • Imasahe ang tiyan at paa ng sanggol.

 • Kumanta ng mahina o magpatugtog ng mga kantang pampatulog.

 • Salain ang ingay sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng malamig na humidifier o ng isang bentilador sa kuwarto. Kung gumamit ng bentilador, alisin ang sanggol mula sa pagkakatutok ng hangin.

 • Sa gabi, tahimik na padedehin at palitan ang diaper ng sanggol kapag siya ay nagising. Panatilihing madilim ang ilaw at limitahan ang mga nakakatawag-pansin. Sa paraang ito, ang iyong sanggol ay mabilis na babalik muli sa pagtulog.

 • Sa maghapon, makipag-usap at makipaglaro sa iyong sanggol. Ang haba ng pagkagising ng iyong sanggol sa maghapon, mas mabuti ang tulog niya sa gabi.

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.