Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pangangasiwa ng Pananakit

Sa sandaling ikaw ay nasa bahay, maaaring magkaroon ka ng ilang pananakit, dahil bagaman minor ang surgery, ito ay nagsasanhi ng pamamaga at pagkasira ng tissue. Para sa epektibong pangangasiwa ng pananakit, ang mga tip na iyong natutunan sa ospital ay maaari ring isagawa sa bahay. Upang makuha ang pinakamahusay na lunas sa pananakit, tandaan ang mga sumusunod:

Lalaking may hawak na baso ng tubig, naghahandang inumin ang tableta.

Gamitin ang iyong medikasyon ayon sa inuutos

 • Kung ang iyong pananakit ay hindi humupa o kung ito ay lalong lumala pa, tawagan ang iyong doktor.

 • Kung ang pananakit ay humupa, subukang bawasan ang pag-inom ng iyong medikasyon.

 • Karamihan ng mga pain reliever na iniinom sa pamamagitan ng bibig ay kailangan ng hindi bababa sa 20-30 minuto para umepekto.

 • Uminom ng medikasyon sa pananakit sa regular na oras gaya ng inuutos. Huwag hintayin na lumala ang pananakit bago uminom ng gamot.

 • Subukan orasan ang iyong medikasyon upang mainom ito bago simulan ang isang aktibidad, tulad ng pagbibihis o pag-upo sa mesa para sa hapunan.

 • Ang pag-inom ng iyong medikasyon sa gabi ay maaaring makatulong sa iyo na magkaroon ng maayos na buong gabing pamamahinga.

Espesyal na Paunawa: Siguraduhin na sundin ang anumang tiyak na tagubilin pagkatapos ng operasyon mula sa iyong surgeon o nars.

Kumain ng maraming prutas at gulay

 • Ang paninigas ng dumi (constipation) ay isang pangkaraniwang side effect mula sa mga medikasyon sa pananakit. Ang pagkain ng prutas at mga gulay ay makakatulong din.

 • Uminom ng maraming fluid.

 • Iwasan ang mga panunaw (laxatives) maliban kung inireseta sa iyo ng iyong doktor.

Iwasan ang pag-inom ng alak habang umiinom ng medikasyon sa pananakit

 • Ang paghahalo ng alak at medikasyon sa pananakit ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pabagal ng iyong respiratory system. Ito ay maaaring nakamamatay.

 • Iwasan ang pagmamaneho o pagpapatakbo ng makinarya habang umiinom ng medikasyon sa pananakit.

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.