Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pag-inom ng Coumadin

Ang Coumadin (warfarin) ay tumutulong laban sa pamumuo ng dugo. Subalit ito ay rin may mataas na panganib sa pagdurugo. Dahil dito, ito ay dapat inumin gaya ng inuutos. Kailangan mo ring protektahan ang iyong sarili mula sa pinsala.

Closeup of arm showing medical alert bracelet.Sundin ang mga Tip na Ito

 • Inumin ang Coumadin ng parehong oras kada araw. Kung may nakaligtaan kang dosis, inumin ito agad kapag naalala—maliban kung halos oras na para sa susunod na dosis. Kung magkagayon, laktawan ang nakaligtaang dosis. Huwag uminom ng dobleng dosis.

 • Laging gawin ang eksamen sa dugo (protime/INR) ayon sa inuutos. Tandaan na ang diyeta at medikasyon ay makakaapekto sa antas ng iyong protime/INR.

Ang aking protime/INR ay sa pagitan ng _____ at _____.

 • Huwag uminom ng anumang medikasyon ng walang pahintulot ng iyong healthcare provider. Kabilang dito ang aspirin, bitamina, at erbal at iba pang pansuplementong diyeta.

 • Sabihin sa lahat ng mga healthcare provider na ikaw ay umiinom ng Coumadin. Magandang ideya din ang magdala ng medikal ID kard o magsuot ng pulseras na pang-alertong medikal (medical-alert bracelet).

 • Gumamit ng malambot na sipilyo at elektrikang pang-ahit.

 • Huwag magpaa. Huwag gupitin ang mga lipak o kalyo ng sarili.

Kailan Dapat Tawagan ang Iyong Healthcare Provider

Tawagan agad ang iyong healthcare provider bago inumin ang susunod na dosis ng Coumadin kung ikaw ay may sulirinan gaya ng mga ito:

 • Pagdurugo na hindi huminto ng 10 minutos

 • Mas matindi kaysa sa normal na regla o pagdurugo sa pagitan ng regla

 • Pag-ubo o pagsuka ng dugo

 • Pagtatae o pagdurugo ng almuranas

 • Hindi malinaw na ihi o itim na dumi

 • Lumalaki na markang pula o itim at asul sa balat

 • Lagnat o sakit na lumalala

 • Pagkahilo o pagkapagod

 • Pagsikip ng dibdib o kahirapan sa paghinga

 • Malubhang pagbagsak o tama sa ulo

Panatilihing Pirmis ang Iyong Diyeta

Panatilihing halos pareho ang iyong diyeta araw-araw. Ito ay sa dahilang maraming pagkain ang may bitamina K. Ang bitamina K ay nakapamumuo ng dugo. Kung kaya't ang pagkain ng may bitamina K ay makakaapekto sa bisa ng Coumadin. Hindi mo kailangan iwasan ang pagkain na may bitamina K. Subalit kailangan mong panatilihing pirmis ang dami nito na iyong kinakain (halos pareho kada araw). Kung binago ang iyong diyeta dahil sa anumang dahilan, gaya ng dahil sa karamdaman o sa pagbabawas ng timbang, tiyakin na sabihin ito sa iyong doktor.

 • Mga halimbawa ng pagkain na mataas sa bitamina K ay asparagus, abokado, brokuli, repolyo, kale, spinach, at iba pang berdeng dahon na gulay. Mga oil, gaya ng soybean, canola, at olive oil, ay mataas din sa bitamina K.

 • Iba pang produktong pagkain na nakakaapekto sa bisa ng Coumadin sa iyong katawan:

  • Kabilang sa mga produktong pagkain na makakaapekto sa pamumuo ng dugo ay mga cranberry at cranberry juice, pansuplementong fish oil, bawang, luya, anis, at turmerik.

  • Mga herb na ginagamit sa mga tsaang herbal o pansuplemeto ay nakakaapekto din sa pamumuo ng dugo. Panatilihing pirmis ang dami ng tsaang herbal at pansuplemento na yong iniinom.

  • Ang alak ay nakapagdaragdag ng epekto ng Coumadin sa iyong katawan.

Kausapin ang iyong healthcare provider kung ikaw ay nag-aalala ukol sa mga ito o sa iba pang produktong pagkain at ang mga epekto nito sa Coumadin.

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.