Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Hướng Dẫn Xuất Viện: Cách dùng thuốc an toàn

Thuốc được cấp phát để trị hoặc phòng bịnh. Nhưng nếu quý vị không dùng đúng cách, thì có thể thuốc sẽ không có hiệu quả. Ngược lại, thuốc còn có thể có hại cho quý vị. Bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị có thể chỉ cho quý vị cách dùng thuốc chính xác. Sau đây là những điểm mách nước để giúp quý vị dùng thuốc an toàn.

Bức ảnh về một dược sĩ đang cầm một lọ thuốc trong khi lắng nghe một bà lão chỉ vào các viên thuốc.

Các Điểm Mách Nước cho sự an toàn

  • Lập một thói quen để uống thuốc. Hãy làm như đó là một trong những điều mà quý vị làm hàng ngày, như là đánh răng hoặc ăn một buổi ăn. 

  • Khi quý vị đi khám ở bệnh viện hoặc đến khám ở văn phòng bác sĩ, hãy đem theo tất cả các thứ thuốc mà quý vị đang uống trong những hộp hoặc lọ đựng thuốc nguyên thủy.  Nếu quý vị không làm được việc này, hãy đem theo một danh sách cập nhật về các thứ thuốc quý vị đang dùng.

  • Không nên ngưng uống thuốc có toa của bác sĩ trừ khi bác sĩ bảo ngưng uống.  Làm việc này có thể khiến bịnh tình của quý vị trầm trọng hơn.

  • Đừng dùng chung thuốc với người khác.

  • Hãy cho bác sĩ và dược sĩ của quý vị biết khi quý vị có bất cứ tình trạng dị ứng nào.

  • Dùng chung các thứ thuốc có toa với bia rượu, ma túy, dược thảo, thuốc bổ, hoặc một vài thứ thuốc mua tự do có thể gây hại. Hãy bàn với bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị trước khi dùng bất cứ những thứ này với một loại thuốc có toa.

  • Khi đi lấy thuốc, hãy cố lấy tất cả các thuốc của quý vị ở cùng một tiệm thuốc.  Nếu không thì, hãy báo cho mỗi dược sĩ biết về những thứ thuốc quý vị hiện đang dùng. 

  • Cất thuốc men ở nơi mà trẻ em và súc vật nuôi trong nhà không lấy được. Cất giữ thuốc ở một nơi mát, khô, và không có ánh sáng — đừng cất giữ ở trong phòng tắm hoặc ở trong bếp gần nơi ẩm và nhiệt.

  • Đừng dùng thuốc đã hết hạn hoặc có hình dạng hoặc mùi khác thường. Gọi dược sĩ của quý vị để được chỉ dẫn về cách vứt bỏ thuốc men của mình hoặc nơi quý vị có thể đem đến để vứt bỏ thích hợp.

Dùng Thuốc hiệu thường

Thuốc có các tên thương hiệu và tên (hóa học) thường. Khi một thứ thuốc mới được chế tạo, thuốc đó chỉ được bán dưới tên thương hiệu của nó. Sau đó, thuốc đó có thể được chế và bán dưới tên hiệu thường. Các thuốc hiệu thường rẻ hơn những thuốc thương hiệu và có công hiệu như nhau. Trừ khi bác sĩ dặn khác, đa số bệnh nhân có thể dùng thuốc hiệu thường thay vì thuốc thương hiệu.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.