Print

Doctors and providers who treat this condition

  

PAGBUBUNTIS (PREGNANCY)

Uterus, Butas ng puwit, Puwerta, Embryo, Pantog

Ipinapakita ng iyong pagsusuri ngayon na buntis ka. Kapag nagbubuntis, normal na magkaroon ka ng sensitibo at lumalaking mga suso, madalas na pag-ihi at banayad na lumalabas sa puwerta. Sa unang tatlong buwan, karaniwan ang pagsusuka.

MGA TAGUBILIN PARA SA ISANG MALUSOG NA PAGBUBUNTIS:

Upang masiguro na maipanganak ng malusog ang iyong anak may ilang bagay na pwede mong gawin:

 • Kapag nararamdaman mong pagod ka, dapat na MAGPAHINGA ka. Lalo na itong totoo sa mga huling buwan ng pagbubuntis.

 • Kailangan ng mas maraming TUBIG ang iyong katawan kaysa sa nakasanayan mo: Dapat kang uminom ng 8-10 baso ng juice, gatas o tubig.

 • Kumain ng balanseng MGA PAGKAIN sa regular na pagitan upang mabigyan ang iyong katawan ng sapat na protina. Makakaasa kang kabuuang pagbigat ng halos 30 pounds sa pagbubuntis. Huwag subukang magdiyeta o magbawas ng timbang habang nagbubuntis ka.

 • Dahil sa dagdag na pangangailangan sa nutrisyon sa pagbubuntis, gumamit ng isang prenatal na VITAMIN araw-araw.

 • Huwag gumamit ng anumang ibang GAMOT sa panahon ng pagbubuntis (ipinayo o over-the-counter) malibang partikular na inirekumenda ito ng iyong doktor. Pwedeng magdulot ng masamang epekto ang maraming gamot sa lumalaking bata.

 • Kung maging isang problema ang PAGKADUWAL o PAGSUSUKA, iwasan nag mamantika at piniritong mga pagkain. Kumain ng ilang maliliit na pagkain sa buong araw kaysa sa tatlong malalaking pagkain.

 • Kung NANINIGARILYO ka, kailangan mong tumigil. Deretso sa bata ang nicotine na iyong hinihinga.

 • Lumayo mula sa ALKOHOL, kahit sa kaunting dami. Makakasama sa iyong anak ang araw-araw na pag-inom at pwedeng magsanhi ng permanenteng pinsala sa utak.

 • Nakakasama ang mga DROGANG RECREATIONAL lalo na ang cocaine, crack, at heroin. Dapat ding iwasan ang marijuana.

 • Kung gumagamit ka ng mga drogang recreational o ipinayong gamot nang malaman mong buntis ka, makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga posibleng epekto sa fetus.

MAG-FOLLOW UP: Tumawag upang magsaayos ng pangangalagang prenatal. Pwede itong ilaan ng iyong doktor ng pamilya, isang obstetrician (espesyalista sa pagbubuntis) o isang clinic na primary care.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod:

 • Pagdurugo ng puwerta

 • Katamtaman o labis na pananakit ng tiyan o likod

 • Labis na pagsusuka, hindi mapigilan ang mga ininom sa loob ng anim na oras

 • Panghahapdi sa pag-ihi

 • Pananakit ng ulo, pagkahilo o mabilis na pagbigat

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.