Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Tràn Khí Màng Phổi,Tự Phát [Pneumothorax, Spontaneous]

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (PNEUMOTHORAX) nghĩa là một tổ n thương làm cho ph ổi bị xẹp một phần. Đi ều này xảy ra khi một "túi bọng” (“bleb") hoặc mộ t nơi đ ã bị suy yếu trên mặt phổi bị vỡ ra. Nó có thể xảy ra với nhữ ng ngư ời bị bệnh suyễn, bệnh khí thũng hoặc ngay cả với nhữ ng ngư ời ch ư a từng bị bệnh phổi. Không khí thoát ra khỏi phổi bị kẹt ở khoảng giữa phồi và thành ngực (khoang phổi). Không khí bị kẹt này có thể nén và ngăn không cho ph ổi c ă ng đ ầy trở lại.

Quý vị bị bệnh tràn khí màng phổi nhẹ và bệnh sẽ đ ỡ hơn mà không c ầ n đi ều trị với một cái ống thông. Có thể quan sát việc này tại nhà. Nếu l ư ợng khí bị kẹt gia t ă ng, nó phả i đư ợc loại bỏ với một cái ống đ ặt trong khoang phổi.

Chăm Sóc Tại Gia:

1) Hãy nghỉ ng ơi t ại nhà. Đ ừng hoạ t đ ộng gắng sức trong một tuần lễ.

2) Quý vị có thể dùng acetaminophen (Tylenol) hoặ c ibuprofen (Motrin, Advil) đ ể kiể m soát cơn đau, tr ừ khi đ ã đư ợc cho dùng một loại thuốc khác. [LƯU Ý: Nếu quý vị bị bệnh gan hoặc thận mãn tính hoặc từng bị loét bao tử (stomach ulcer) hoặc xuất huyế t đư ờng tiêu hóa (GI bleeding), hãy bàn với bác sĩ của quý vị trư ớc khi dùng các loại thuốc này.]

3) Dầu ngực của quý vị có thể bị đau khi th ở trong vòng ba ngày kế tiếp, đi ều quan trọng là phải hít thở sâu và chậm bốn lần mỗi mộ t đ ến hai giờ khi thức. Đi ề u này đưa ô xy th ừa và máu đ ến phổi và quan trọng trong việc giúp giữ cho phổi phồng lên. Nếu phế dung kế kích thích (dụng cụ tập thở ) đ ã đư ợc cho dùng thì phải sử dụ ng nó như đ ã đư ợ c hư ớng dẫn.

Tiếp Tục Theo Dõi

với bác sĩ của quý vị hoặc vớ i cơ s ở này trong 24 giờ hoặ c như đ ã h ư ớng dẫ n đ ể chụp quang tuyến lại hầu bảo đ ảm rằng bệnh tràn khí màng phổi không phát triễn hơn .

[LƯU Ý: Bất kỳ lần chụp quang tuyế n nào đ ều sẽ đư ợc một bác sĩ chuyên khoa quang tuyến xem xét lại. Quý vị sẽ đư ợc thông báo về bất kỳ khám phá mới nào có thể ả nh hư ở ng đ ến việ c chăm sóc c ủa quý vị.]

Nếu xảy ra bất cứ điều nào sau đây hãy LẬP TỨC ĐIỀU TRỊ Y TẾ:

-- Hít thở trở nên đau hơn ho ặ c khó hơ n

-- Hơi th ở ngắ n gia tăng

-- Suy yếu, chóng mặt hoặc ngất xỉu

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.