Print

Doctors and providers who treat this condition

  

HEART PALPITATIONS

AV node, Kanang atrium, SA node, Kaliwang atrium

Tumutukoy ang mga palpitation sa pakiramdam na ang iyong puso ay mabilis o iregular ang pagtibok. Inilalarawan ito ng ibang tao na "bumabayo" o "lumalaktaw na mga tibok". Maaaring mangyari ang mga palpitation sa mga taong may sakit sa puso, ngunit pwede ring mangyari sa mga malusog na tao.

Mga kaugnay-sa-pusong sanhi:

 • Arrhythmia (isang pagbabago mula sa normal na rhythm ng puso)

 • Sakit sa mga balbula ng puso

Mga hindi-kaugnay-sa-pusong sanhi:

 • Ilang mga gamot (gaya ng mga inhaler para sa hika at pang-alis ng bara ng ilong)

 • Ilang mga supplement na herbal, energy drinks at pills, at mga pampabawas ng timbang na pills

 • Iligal na mga drogang pang-stimulant (gaya ng cocaine, crank, methamphetamine, PCP)

 • Caffeine, alkohol at tabako

 • Mga kalagayang medical gaya ng sakit sa thyroid, anemia, pagkabalisa at panic disorder

Kung minsan ay hindi matagpuan ang dahilan.

PANGANGALAGA SA BAHAY:

 1. Iwasan ang labis na caffeine, alkohol, tabako at anumang mga drogang stimulant.

 2. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa anumang ipinayo o over-the-counter na mga herbal na gamot na ginagamit mo.

MAG-FOLLOW UP sa iyong doktor o gaya ng ipinag-uutos ng aming staff.

MAKAKUHA NG MABILIS NA ATENSYONG MEDIKAL kung mangyari ang alinman sa sumusunod na may mga palpitation:

 • Panghihina, pagkahilo, pakiramdam na gumaan ang ulo o pagkahimatay

 • Pananakit ng dibdib o kakapusan ng hininga

 • Mabilis na tibok ng puso (mahigit 120 tibok bawat minuto, nang nakapahinga)

 • Mga palpitation na tumatatagal ng 20 minuto

 • Panghihina ng isang braso o binti o isang bahagi ng mukha

 • Nahihirapan sa pagsasalita o paningin

 

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.