Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Prawdopodobne Poronienie (Miscarriage) (Zagrożenie Aborcją)

We wczesnej ciąży (pierwsze trzy miesiące) lekkie krwawienia nie są niczym niezwykłym. Może być to zjawiskiem całkowicie normalnym. Jednak silne krwawienie (heavy bleeding), lub poważne skurcze (severe cramping) mogą być wczesnymi oznakami poronienia (miscarriage). "Poronienie" ("miscarriage") oznacza nieoczekiwaną utratę Pani ciąży (pregnancy).

U około połowy Pacjentek, u których we wczesnej ciąży wystąpiło krwawienie (bleeding), bądź skurcze (cramping), objawy te ustępują, a ciąża (pregnancy) przebiega normalnie. Jednak u połowy Pań doszło do poronienia (miscarriage). Jego przyczyny mogą być różne. Mogą to być problemy z chromosamami dziecka (problem with the baby’s chromosomes) (geny, które przenoszą informacje potrzebne organizmowi do życia), zapłodnieniem bądź z zagnieżdżeniem się jajeczka, które nie przebiegło prawidłowo. W większości przypadków ustalenie przyczyny nie jest możliwe. Proszę jednak pamiętać, że nie jest to spowodowane czymś, co zrobiła Pani źle i nie będzie miało to wpływu na możliwość zajścia w kolejną ciążę w przyszłości.

Opieka Domowa:

Aby zwiększyć szanse utrzymania tej ciąży (pregnancy) powinna Pani zastosować się do poniższych wskazówek:

  • Proszę odpoczywać w łóżku do momentu ustąpienia bólu (pain), oraz krwawienia (bleeding).

  • Proszę także nie uprawiać seksu przez 3 kolejne tygodnie.

  • Zamiast tamponów proszę używać podpasek higienicznych.

  • Nie stosować irygacji (douche).

Dalsze Postępowanie:

Proszę w przyszłym tygodniu umówić się na wizytę u swojego lekarza, bądź postępować zgodnie z zaleceniami naszego personelu.

Uwaga: Jeśli wykonano Pani badanie USG (ultrasound), zostanie ono sprawdzone przez specjalistę. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nowych zmian, które moga mieć wpływ na opiekę, zostanie Pani powiadomiona.

Niezwłocznie Zgłosić Się Po Pomoc Medyczną

w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych:

  • Krwawienie z pochwy (vaginal bleeding) lub ból (pain) utrzymujące się dłużej niż trzy dni

  • Silne krwawienie (heavy bleeding) (moczenie jednej świeżej wkładki na godzinę, utrzymujące się dłużej niż trzy godziny)

  • Gorączka (fever) wynosząca, bądź przekraczająca 100.4şF (38şC), lub postępować zgodnie z zaleceniami świadczeniodawcy.

  • Rosnący ból podbrzusza (increasing lower abdominal pain)

  • Uczucie słabości (weakness), zawroty głowy (dizziness), bądź utrata przytomności (fainting)

  • Pojawienie się czegokolwiek, co przypomina tkankę (passage of anything that resembles tissue): różowa lub szarawa błona, bądź twarda tkanka (proszę schować tkankę do czystego pojemniczka i pokazać lekarzowi)

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.