Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Chóng Mặt [Dizziness, Uncertain Cause]

Chóng mặt (dizziness) là một triệu chứ ng thông thư ờ ng đôi khi đư ợc mô tả như là “choáng váng” ("lightheadedness") hoặc cả m giác như qu ý vị sắp ngất xỉu. Nếu chóng mặt chỉ kéo dài một vài giây hoặ c liên quan đ ến sự thay đ ổi vị trí ( như đ ứng dậy sau khi nằm hoặc ngồi một lúc lâu), thì nó th ư ờng không phải là dấu hiệu của mộ t đi ều gì đó tr ầm trọng. Nếu chóng mặt kéo dài từ vài phút đ ến vài giờ, hoặc tiếp tục mà không có lý do gì rõ ràng thì có thể là dấu hiệu của một vấ n đ ề trầm trọ ng hơn ( như m ấ t nư ớc, phản ứng với thuốc, bệnh tim hoặc não).

Cuộ c thăm khám ngày hôm nay không cho thấy nguyên nhân chính xác củ a cơn chóng m ặt của quý vị . Đôi lúc c ần làm các xét nghiệm bổ sung trư ớc khi tìm ra đư ợc nguyên nhân. Do đó, đi ều quan trọng là quý vị phải tiếp tục theo dõi với bác sĩ của quý vị nếu các triệu chứng tiếp tục.

Chăm Sóc Tại Gia:

1) Nếu mộ t cơn chóng m ặt xảy ra và kéo dài quá vài giây, hãy nằm xuố ng cho đ ế n khi cơn chóng m ặ t qua đi. Nếu quý vị nằm xuống, quý vị sẽ không thể tự làm cho mình tổ n thương b ằng cách té xuống nếu quý vị ngất xỉu.

2) Đừng lái xe hoặ c đi ều khiển thiết bị gì nguy hiểm cho đ ến khi dứt cơn chóng mặt ít nhất là 48 giờ.

3) Nế u cơn chóng mặt xảy ra khi đ ứng dậ y đ ột ngột thì đó có th ể là dấu hiệu của sự mấ t nư ớc nhẹ. Uống thêm chất lỏng trong những ngày tiế p đó .

4) Nếu quý vị vừa mới bắ t đ ầu dùng một loại thuốc mới hoặc nếu quý vị đ ã t ăng li ề u lư ợng thuốc hiện dùng ( đ ặc biệt là thuốc trị cao huyết áp), hãy nói chuyện với bác sĩ kê toa về các triệu chứng của quý vị. Có thể phải cầ n đi ều chỉnh liề u lư ợng thuốc.

Tiếp Tục Theo Dõi

với bác sĩ của quý vị đ ể thẩ m đ ịnh thêm trong vòng bảy ngày tới nếu các triệu chứng của quý vị tiếp tục.

Nếu xảy ra bất cứ điều nào sau đây hãy LẬP TỨC ĐIỀU TRỊ Y TẾ:

-- Các triệu chứng của quý vị tệ hơn

-- Ngất xỉu, nhứ c đ ầu hoặc đ ộng kinh

-- Ói mửa nhiều lần

-- Có cả m giác như là qu ý vị hoặ c căn ph òng đang quay tr òn

-- Đau ng ực, cánh tay, cổ , lưng ho ặc hàm

-- Đánh tr ống ngực (cảm giác là tim của quý vị rung, đ ập nhanh, hoặc mạnh)

-- Hơi th ở ngắn

-- Có máu trong chất ói mửa hoặc trong phâ n (màu đen hay đ ỏ)

-- Yếu một cánh tay hoặc một cẳng chân hoặc một bên mặt

-- Nói hoặc nhìn khó kh ăn

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.