Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Ugryzienie przez kota

Ręka człowieka z ranami kłutymi i zaczerwienioną skórą powstałymi na skutek ugryzienia przez kota. Etykieta zawiera: Ugryzienie przez kota

Ugryzienie przez kota może spowodować ranę tak głęboką, że może dojść do przerwania ciągłości skóry. W takich przypadkach rana jest oczyszczana i następnie zamykana. Czasami rana nie jest zamykana całkowicie. Ma to na celu umożliwienie odpływu cieczy, jeżeli dojdzie do zakażenia rany. W razie potrzeby oprócz opatrzenia rany może zostać podany zastrzyk przeciwtężcowy.

Leczenie w domu

 • Myj ręce ciepłą wodą z mydłem przed i po zakończeniu pielęgnacji rany. Pomoże to ograniczyć ryzyko infekcji.

 • Pielęgnuj ranę zgodnie z zaleceniami. Jeżeli został wykonany opatrunek na ranę, zmieniaj go zgodnie z zaleceniami.

 • W przypadku krwawienia z rany należy przyłożyć czystą miękką szmatkę. Następnie mocno uciskać aż do zatrzymania krwawienia. Może to potrwać od 5 minut. Nie przerywaj uciskania i nie patrz na ranę w tym czasie.

 • Większość ran goi się w ciągu 10 dni. Ale mimo właściwego leczenia, może dojść do zakażenia. Dlatego należy codziennie obserwować ranę pod kątem oznak zakażenia (patrz poniżej).

 • Lekarz może przepisać antybiotyk. W celu zapobiegania lub leczenia zakażenia. Jeżeli dostałeś antybiotyk, zażywaj go zgodnie z zaleceniami. Pamiętaj również, aby zużyć te leki do końca.

Zapobieganie wściekliźnie

Wścieklizna to wirus, który mogą mieć niektóre zwierzęta. Mogą do nich należeć zwierzęta domowe, takie jak psy i koty. Zwierzęta domowe zaszczepione przeciw wściekliźnie (2 szczepienia) mają bardzo małe ryzyko zakażenia. Ale ponieważ wścieklizna u ludzi jest w większości śmiertelna, każde zwierze, które ugryzło, powinno zostać zamknięte na 10 dni jako dodatkowy środek ostrożności. W przypadku ryzyka zakażenia wścieklizną, mogą być konieczne następujące kroki:

 • Jeżeli ugryzł cię czyiś kot, powinien on zostać zamknięty w bezpiecznym miejscu na 10 dni w celu obserwacji objawów choroby. (Jeżeli właściciel tego zwierzęcia nie zgadza się na to, skontaktuj się z lokalnym towarzystwem opieki nad zwierzętami). Jeżeli w tym czasie ten kot zachoruje lub zdechnie, skontaktuj się ze swoim lokalnym towarzystwem opieki nad zwierzętami w celu wykonania badań tego zwierzęcia na wściekliznę. Jeżeli kot pozostanie zdrowy przez 10 dni, nie ma żadnego zagrożenia wścieklizną u tego zwierzęcia i u ciebie.

 • Jeżeli ugryzł cię bezpański kot, skontaktuj się z lokalnym towarzystwem opieki nad zwierzętami. Mają oni informacje na temat załapanych zwierząt, kwarantanny i badań na wściekliznę.

 • Jeżeli w ciągu najbliższych 2 dni nie uda ci się zlokalizować zwierzęcia, które cię ugryzło i jeżeli wścieklizna występuje w twoim rejonie, może być konieczne wykonanie serii szczepień przeciw wściekliźnie. Zadzwoń natychmiast do swojego lekarza. Lub szybko wróć do szpitalnego oddziału ratunkowego.

 • Wszystkie ugryzienia przez zwierzęta należy zgłaszać w lokalnym towarzystwie opieki nad zwierzętami. Jeżeli nie otrzymałeś formularza do wypełnienia, możesz to zgłosić osobiście.

Obserwacja

Badania kontrolne w placówce medycznej lub zgodnie z zaleceniami.

Kiedy szukać porady medycznej

Niezwłocznie zadzwoń do lekarza w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych:

 • Objawy infekcji:

  • Zwiększone zaczerwienie lub ciepło od rany

  • Zwiększony ból lub opuchlizna

  • Gorączka wynosząca 100,4ºF (38ºC) lub wyższa, lub wg wskazówek lekarza

  • Kolorowa ciecz lub ropa wydobywająca się z rany

 • Objawy zakażenia wścieklizną:

  • Ból głowy

  • Dezorientacja

  • Dziwne zachowanie

  • Napad

 • Ograniczona zdolność poruszania częścią ciała koło miejsca ugryzienia.

 • Krwawienie, którego nie da się zatamować po 5 minutach mocnego uciskania.

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.