Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Pogryzienie Przez Kota

Do zakażenia (infection) może dojść, jeśli zostali Państwo ugryzieni przez kota, a rana jest na tyle głęboka, że przerwała skórę. Dlatego należy zwracać uwagę na ujęte poniżej symptomy ostrzegawcze. Lekarz nie zamknie rany całkowicie. Dzięki temu, w przypadku wdania się zakażenia (infection), możliwy będzie odpływ płynu.

Pogryzienie przez kota

Opieka Domowa

 • Należy obserwować ranę pod kątem oznak zakażenia (signs of infection) (ujętych poniżej), które mogą zacząć pojawiać się w ciągu 6 godzin od ugryzienia i postępować bardzo szybko.

 • Jeśli przepisane zostały antybiotyki (antibiotics), zażywanie rozpocząć najszybciej, jak to możliwe. Przyjmowanie ich powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami oraz aż do wyczerpania całego zapasu.

Zapobieganie Wściekliźnie (Rabies Prevention)

Jeśli zamieszkują Państwo obszar, na którym wśród dzikich zwierząt pojawia się wścieklizna (rabies), to należy mieć świadomość, że wirus wścieklizny (rabies virus) może zostać przeniesiony także na koty i psy. Z kolei zakażone (infected) zwierzę w momencie ugryzienia może zarazić również Państwa.

 • Jeśli pogryzł Państwa wyglądający na zdrowego domowy kot, zwierzę to przez kolejne 10 dni powinno być trzymane w bezpiecznym miejscu, aby można było dokonać obserwacji pod kątem symptomów choroby (illness). Jeśli właścicel zwierzęcia nie chce z Państwem współpracować, należy powiadomić county animal control department (okręgowy wydział do spraw zwierząt) (lub local law enforcement (miejscowe organy ścigania). W przypadku, gdy w czasie tych 10 dni zwierzę zachoruje (ill), lub zdechnie (dies), należy natychmiast skontaktować się ze swoim county animal control department (okręgowym wydziałem do spraw zwierząt). Zwierzę musi zostać przebadane pod kątem wścieklizny (rabies). Natomiast jeśli przez kolejnych 10 dni zwierzę pozostanie zdrowe, ani Państwo ani kot nie jesteście zagrożeni wścieklizną (rabies).

 • Zwierzęta domowe poddane pełnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (fully vaccinated against rabies) (2 zastrzyki) są w grupie bardzo niskiego ryzyka zakażeniem (infection). Natomiast wścieklizna ludzka (human rabies) jest zwykle świertelna (fatal) i dlatego każdy kot domowy, który ugryzł człowieka powinień zostać poddany kwarantannie przez 10 dni, co będzie dodatkowym środkiem ostrożności.

 • Jeśli ugryzie Państwa bezpański kot, prosimy powiadomić county animal control department (okręgowy wydział do spraw zwierząt). Mogą oni przekazać Państwu informacje o wyłapywaniu, kwarantannie oraz o badaniach zwierząt pod kątem wścieklizny (animal rabies testing).

 • Jeśli w ciągu 2 kolejnych dni nie jesteście Państwo w stanie zlokalizować zwierzęcia, które Was pogryzło, w ciągu 3 dni musicie zostać zbadani (evaluated) pod kątem konieczności przyjęcia serii szczepień przeciw wściekliźnie (rabies vaccination series). W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem, bądź powrócić do tej placówki.

 • Wszystkie pogryzienia przez zwierzęta powinny być zgłaszane do county animal control department (okręgowego wydziału do spraw zwierząt). Jeśli nie otrzymali Państwo do wypełnienia odpowiedniego formularza, należy zadzwonić do county animal control department (okręgowego wydziału do spraw zwierząt) i dokonać zgłoszenia samemu.

Dalsze Postępowanie

we współpracy z Państwa lekarzem lub naszą placówką, zależnie od zaleceń. Większość ran skóry (skin wounds) goi się w ciągu 10 dni. Lecz infekcja (infection) może się pojawić nawet przy odpowiednim leczeniu (treatment). Przez pierwsze 2 dni ranę (wound) należy sprawdzić co 6 godzin, przez następnych kilka dni przynajmniej raz dziennie pod kątem symptomów infekcji (signs of infection) wymienionych poniżej.

Niezwłocznie Zgłosić Się Po Pomoc Medyczną

w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych:

 • Oznaki infekcji (infection):

  • Rozchodzące się zaczerwienienie (spreading redness)

  • Zwiększony ból (pain) lub opuchlizna (swelling)

  • Gorączka (fever) wynosząca, bądź przekraczająca 100.4°F (37°C), lub postępować zgodnie z zaleceniami Państwa świadczeniodawcy

  • Wydobywający się z rany kolorowy płyn lub ropa (colored fluid or pus draining from the wound)

 • Zwierzę, które Państwa pogryzło zachorowało (sick) lub zdechło (dies)

 • Ból głowy (headache), dezorientacja (confusion), dziwne zachowanie (strange behavior) albo drgawki (oznaki zakażenia wścieklizną) (signs of a rabies infection)

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.