Print

Doctors and providers who treat this condition

  

Reakcja Uczuleniowa (Allergic Reaction), Inna[Miejscowa]

Doznali Państwo reakcji uczuleniowej (allergic reaction). Spowodowana jest ona wystawieniem na działanie czegoś, na co są Państwo wrażliwi. Może być to produkt gospodarstwa domowego, lek, środek chemiczny, mydło, krem, kosmetyki bądź biżuteria. Użądlenie (sting) owada (o którym Państwo nie wiedzieli) również może być przyczyną tej reakcji. Czasami trudno jest określić dokładną jej przyczynę W rezultacie pojawić się może zaczerwienienie (redness), swiędzenie (itching) i opuchlizna (swelling). Wysypka (rash) ustąpi w ciągu kilku kolejnych dni.

Opieka Domowa:

 • Jeśli swędzenie (itching) jest uciążliwe należy unikać sytuacji, które doprowadzą do nagrzania skóry (gorących pryszniców/kąpieli, bezpośredniego wystawienia na działanie promieni słonecznych), ponieważ swędzenie (itching) stanie się jeszcze silniejsze.

 • Przyłożenie do tego miejsca opakowania z lodem (kostki lodu w plastikowym opakowaniu, lub owinięte w ręcznik) zmniejszą miejscowe zaczerwienienie (redness) i swędzenie (itching). Zastosowanie kremu (cream) Lanacaine, lub aerozolu (spray) Solarcaine (bądź innych produktów zawierających "benzokainę" ("benzocaine")) również zmniejszy swędzenie (itching).

 • Benadryl przyjmowany doustnie (Oral Benadryl) (difenhydramina) (diphenhydramine), to lek przeciwhistaminowy (antihistamine) dostępny w aptekach, oraz sklepach spożywczych. O ile nie została wydana recepta na lek przeciwhistaminowy (antihistamine), by złagodzić swędzenie (itching) na dużych obszarach skóry możliwe jest stosowanie Benadrylu (Benadryl). Ponieważ lek ten może powodować senność (sleepy), w ciągu dnia należy stosować mniejsze dawki, a na noc większe. [UWAGA: Nie stosować Benadrylu (Benadryl) jesli cierpią Państwo na jaskrę (glaucoma), bądź w przypadku mężczyzn mających problemy z oddawaniem moczu z powodu powiększonej prostaty (enlarged prostate).] Claritin (loratydyna) (loratadine) jest lekiem przeciwhistaminowym (antihistamine), który nie powoduje tak dużej senności i jest dobrym zamiennikiem, jeśli chodzi o stosowanie w ciągu dnia.

Dalsze Postępowanie

jeśli objawy nie zaczną ustąpować w ciągu kolejnych dwóch dni, skontaktować się ze swoim lekarzem, lub naszą placówką

Niezwłocznie Zgłosić Się Po Pomoc Medyczną

w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych:

 • Poszerzanie się obszarów, w których występuje swędzenie (spreading areas of itching), zaczerwienienia (redness) lub opuchnięcia (swelling)

 • Pojawienie się nowej, bądź zwiększenie się opuchlizny twarzy, powiek, warg, jamy ustnej, gardła albo języka (swelling in the face, eyelids, lips, mouth, throat or tongue)

 • Problemy z przełykaniem lub oddychaniem (trouble swallowing or breathing)

 • Zawroty głowy (dizziness), słabość (weakness), utrata przytomności (fainting)

 • Oznaki infekcji (infection):

  • Powiększające się zaczerwienienia (redness)

  • Zwiększony ból lub opuchlizna (pain or swelling)

  • Gorączka (fever) wynosząca lub przekraczająca 100.4°F (38°C), lub wedle wskazań Państwa świadczeniodawcy

  • Kolorowy płyn wypływający z rany (colored fluid draining from the wound)

 

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.