Print
Request Appointment

Các chỉ dẫn xuất viện sau khi chọc màng ối qua bụng

Quý vị được chọc màng ối qua bụng (amniocentesis). Chọc màng ối qua bụng (là một thử nghiệm trước khi sanh (prenatal test) để giúp quý vị xem có vấn đề gì về sức khoẻ của bào thai hay không. Thử nghiệm này thường được thực hiện nhiều nhất trong khoảng từ 15 đến 18 tuần mang thai. Thủ thuật này cũng được dùng để kiểm tra tình trạng phổi của em bé sắp sanh sớm một vài tuần.

Chăm sóc tại gia

 • Giới hạn hoạt động của quý vị trong vòng 24 tới 48 giờ sau khi làm thủ thuật.

 • Biết các rủi ro có liên quan đến việc chọc màng ối qua bụng có thể giúp quý vị nhận ra được là mình có các biến chứng hay không. Phải chắc chắn là quý vị hiểu được các rủi ro sau đây:

  • Mất máu

  • Nhiễm trùng

  • Kim tiêm gây hại đến em bé

  • Kim tiêm gây hại đến nhau hoặc cuống rún

  • Vỡ bọc nước ối sớm

  • Đau đẻ hoặc co thắt sớm

  • Sẩy thai

 • Đừng kinh hãi nếu quý vị thấy bị vọp bẻ nhẹ, ngắn ngủi. Điều này đúng theo dự kiến.

 • Lấy hẹn để bàn với cố vấn về di truyền về kết quả của thử nghiệm.

Theo dõi

Lấy hẹn khám theo dõi với bác sĩ của quý vị theo sự chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

Khi nào thì gọi bác sĩ của quý vị

Cho bác sĩ biết ngay nếu quý vị bị bất cứ điều nào sau đây:

 • Sốt cao hơn 101.5°F

 • Ớn lạnh

 • Chảy máu đỏ tươi nơi cửa mình hoặc tiết dịch có mùi hôi

 • Co thắt hoặc vọp bẻ nặng

 • Chất lỏng tiết ra không ngừng từ cửa mình

 • Em bé cử động bớt đi

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2012 Fairview Health Services. All rights reserved.