Print
Request Appointment

Cách Ngăn Ngừa Sự Lây Lan của Bệnh Lao

Lao (TB - Tuberculosis) là một căn bệnh được gây ra bởi vi khuẩn (vi trùng). Bệnh này truyền từ người nọ sang người kia qua không khí. TB có thể gây sẹo nơi phổi và các bộ phận khác của cơ thể, như thận, xương, hoặc não. Thậm chí TB có thể gây chết người. Có hai dạng TB: Nhiễm trùng TB tiềm tàng và bệnh TB.

Nhiễm Trùng TB Tiềm tàng (Không hoạt động)

Bản vẽ phác thảo đầu và ngực của người với đầu nghiêng sang bên. Có thể nhìn thấy rõ bên trong mũi, khí quản và phổi. Các giọt nhỏ đang được hít vào mũi và phổi.

Nhiễm trùng TB tiềm tàng cũng còn gọi là TB không hoạt động (inactive TB). Nếu quý vị bị nhiễm trùng TB tiềm tàng:

●  Quý vị đã bị tiếp xúc với TB, nhưng không có các triệu chứng nào và không đau. Cách duy nhất để biết được quý vị có bị nhiễm TB hay không là thử trên da (TB skin test) hoặc thử máu (blood test).

●  Quý vị không thể truyền TB cho những người khác

●  Quý vị có thể phát thành bệnh TB (TB hoạt động) nếu hệ thống miễn dịch của quý vị bị suy yếu. Điều này có thể xảy ra nếu thí dụ quý vị là người già hoặc bị HIV.

Bệnh TB (Hoạt động)

Bệnh TB cũng còn gọi là TB hoạt động (active TB). Nếu quý vị bị bệnh TB:

●  Quý vị có thể có các triệu chứng, bao gồm ho dai dẳng, mệt mỏi, ho khạc ra máu, bị sốt, chán ăn, và sụt cân.

●  Quý vị CÓ THỂ truyền TB hoạt động cho những người khác Gia đình của quý vị, bạn bè, và những người quý vị làm việc sát cánh cần phải đi thử nghiệm.

●  Dùng tất cả thuốc của quý vị cho đến khi hết. Bệnh TB hầu như có thể luôn luôn chữa khỏi được. Nhưng quý vị có thể bị bệnh trở lại nếu quý vị không dùng tất cả thuốc men của mình, thậm chí khi quý vị cảm thấy đỡ hơn.

Ai Có Cơ Nguy Bị Bệnh Này?

Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với một người bị bệnh TB hoạt động có thể bị TB. Những nhóm người được coi là có nhiều cơ nguy bị bệnh TB bao gồm:

●  Những người từ các quốc gia có mức độ cao về bệnh TB

●  Các cư dân và nhân viên của các cơ sở chăm sóc dài hạn (như nhà dưỡng lão và nhà tù)

●  Những người không được chăm sóc y khoa (bao gồm những người nghèo và vô gia cư)

●  Những người chích ma túy bất hợp pháp

●  Những người bị nhiễm HIV hoặc có các yếu tố rủi ro khác về y khoa (như tiểu đường, bệnh thận giai đoạn cuối)

 

Quan Trọng

Nếu quý vị nghĩ là mình có nhiều cơ nguy bị TB hoặc đã tiếp xúc với người mắc bệnh này, hãy đi thử nghiệm!

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.