Print
Request Appointment

Հսկեք Արյան Բարձր Ճնշումը

Արյան բարձր ճնշումը (hypertension) անվանում են անձայն մարդասպան: Պատճառը այն է, որ շատ մարդիկ, ունենալով այն, չգիտեն դրա մասին: Արյան նորմալ ճնշումը 120/80-ից պակաս է: Իմացեք Ձեր արյան ճնշումը եւ ստուգեք այն կանոնավոր կերպով: Սա կօգնի փրկել Ձեր կյանքը:

Կինը և տղամարդը սալաթ են պատրաստում խոհանոցում:

Ընտրեք սրտի համար առողջարար սնունդ: Քիչ աղ կերեք եւ DASH դիետա  (DASH diet) պահեք:

 • Ընտրեք քիչ աղ եւ ճարպ պարունակող սնունդ:

 • Սահմանափակեք պահածոյացված, չորացված, ծխահարված, փաթեթված եւ արագ սնունդը: Այս տիպի սնունդը կարող է շատ աղ պարունակել:

 • Ամեն օր 8-10 բաժին մրգեղեն եւ բանջարեղեն կերեք:

 • Կերեք քիչ ճարպ պարունակող միս, ձուկ կամ հավ:

 • Կերեք մակարոնեղեն, բրինձ եւ լոբի:

 • Կերեք 2-3 բաժին քիչ յուղայնության կան յուղայնություն չպարունակող կաթնամթերք:

 • Հարցրեք Ձեր բժշկին DASH դիետայի մասին: Այս պլանը օգնում է նվազեցնել արյան ճնշումը:

 

Շատ գեր լինելը վնասակար է Ձեր սրտի համար: Պահպանեք Առողջ Կշիռ:

 • Հարցրեք Ձեր բժշկին, քանի կալորիա (calories) ուտել օրական եւ հետեւեք այդ քանակին:

 • Հարցրեք Ձեր բժշկին, որ կշիռն է առողջ Ձեզ համար: Եթե շատ գեր եք, ապա միայն 10 փաունդի կորուստը կարող է նվազեցնել արյան ճնշումը:

 • Սահմանափակեք թեթեւ նախաճաշի կամ քաղցրեղենի քանակը:

 • Վարժվեք կանոնավոր կերպով:

 

Ցանկացած այլ մկանի նման, սրտին, առողջ լինելու համար, հարկավոր է վարժություն: Վեր կացեք եւ ակտիվ ապրեք:

 • Ընտրեք մի գործունեություն, որից հաճույք եք ստանում: Թող Ձեր ընտանիքը եւ ընկերները Ձեզ միանան:

 • Քայլեք կամ հեծանիվ քշեք մեքենա վարելու փոխարեն: Կամ մեքենան կանգնեցրեք շենքի մուտքից մի քիչ հեռու:

 • Վերելակի փոխարեն աստիճաններից օգտվեք:

 • Այգում աշխատեք կամ տան գործեր կատարեք:

 • Ակտիվ եղեք օրական առնվազն 30 րոպե, շաբաթվա բոլոր օրերին:

Շարունակական լարվածությունը կարող է բարձրացնել Ձեր արյան ճնշումը:

 • Ժամանակ գտեք հանգստանալու եւ կյանքից հաճույք ստանալու համար: Շատ ծիծաղեք:

 • Այցելեք ընտանիքին եւ ընկերներին, հոբբիներով զբաղվեք:

Ոգելից խմիչքի մեծ քանակը բարձրացնում է արյան ճնշումը:

 • Տղամարդիկ ՝ օրական 2 բաժնից ավելի մի օգտագործեք

 • Կանայք՝ օրական 1 բաժնից ավել մի օգտագործեք

Ծխելը ավելացնում է սրտային հիվանդության եւ կաթվածի վտանգը: Խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ ծխելը դադարեցնելու մասին: Հետաքրքրվեք հասարակական ծրագրերով, որոնք կարող են Ձեզ օգնել:

 

Եթե ապրելակերպը փոխելը բավական չէ, ապա Ձեր բժիշկը կարող է դեղորայք նշանակել բարձր ճնշման համար: Ընդունեք դեղորայքը ըստ նշանակումի:

 

Was this helpful?

Yes No
 

Tell us more.

Check all that apply.
 
 
 
 
 
NEXT ▶

Last question: How confident are you filling out medical forms by yourself?

Not at all A little Somewhat Quite a bit Extremely

Thank You!

Discrimination is Against the Law. We comply with applicable Federal civil rights laws and Minnesota laws. We do not discriminate against, exclude or treat people differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Please see our Patients’ Bill of Rights.
 
 Visit Other Fairview Sites 
 
 
(c) 2017 Fairview Health Services. All rights reserved.